Ambalaža od kompleksnih materijala

Ambalaža od kompleksnih materijala sadrži veći broj slojeva materijala(laminat): 75% karton, papir 20% polietilen (plastične mase) 5% aluminium Spolja se...

Tekstilna ambalaža

Pravi se od jute, konoplje i lana, prave se džakovi, vreće za transport voća, povrća, žitarica. Finije su od pamuka,...

Plastična ambalaža

Nastaje povezivanjem monomera (eten, propen, vinil-hlorid, stiren). Polimeri mogu biti prirodni (celuloza, skrob, belančevine) I veštačke, dodaju im se aditivi...

Metalna ambalaža

Pravi se od limova, aluminijuma.   Prednosti: lako se oblikuje, ima dobra mehanička svojstva, može se hermetički zatvoriti, nepropusna je...

Staklena ambalaža

Prednosti staklene ambalaže: najneutralnija ambalaža, lako se oblikuje, omogućava da se vidi kroz nju, može da podnosi promene u temperaturi,...

Ambalaža od papira i kartona, drvena ambalaža

Kako izgleda i zašto je se koristi ambalaža od papira i kartona, kao i drvena ambalaža. Šta je drvo, a...

Ambalaža i pakovanje robe

Ambalaža – sud, okvir, omot, materijal. Pakovanje – skup operacija vezanih za stavljanje proizvoda u ambalažu. Funkcije ambalaže: zaštitna, štiti...

Deklaracija robe i marka proizvoda

Deklaracija je skup svih informacija o nekim proizvodima koje je proizvodjač dužan da istakne. To su informacije: naziv proizvoda naziv...

Standardi i ostali propisi kojima se reguliše kvalitet robe u prometu

Postoje tri vrste propisa: –         standardi –         norme kvaliteta –         tehnički normativi   Standardi – praspored boja na semaforu, raspored...

Svojstva i pokazatelji kvaliteta robe

Pokazatelj kvaliteta = kvantitativni, brojčani izraz za vrednost nekog svojstva. Postoje grupni i pojedinačni pokazatelji kvaliteta, pojedinačni za vrednost jednog...

Kvalitet robe i faktori koji na njega utiču

Lat. Qualitis = osobina, svojstvo, karakteristika Lat. Qualis = rad, vrsta, kakvoća   Kvalitet robe predstavlja merilo upotrebne vrednosti robe,...

Pojam i klasifikacija robe

Roba: -vrednost -upotrebna vrednost -prometna vrednost (hleb:43dinara)   Komercijalno poznavanje robe je naučna disciplina koja izučava upotrebnu vrednost robe.  ...