adl adl

Druga godina

Čiča Gorio prepričano delo – Onore de Balzak

Pogledajte Čica Gorio prepričano delo i analizu. Opisi likova, Pariskog društva kao i Čiča Goriov odnos prema ćerkama biće dovoljni za razumevanje gradiva.

Ana Karenjina prepričano delo i analiza – Lav Nikolajevič Tolstoj

Pročitajte prepričanu lektiru Ana Karenjina. Analiza dela, likova, citati i beleška o piscu će vam pomoći da sa lakoćom savladate gradivo.

Struktura stanovništva

Stanovništvo se razlikuje po polu i starosti. Biološka struktura koja podrazumeva stanovništvno po polu i starosti u neposrednoj je vezi…

Raspored stanovništva na Zemlji

 Svatnovništvo sveta je neravnomerno raspoređeno. U žarkom pojasu zivi samo ¼, a u umerenom ¾ celokupnog stanovništva. Pošto je mnogo…

Podela karata prema razmeri i sadržini

 Karta je po svojoj sadržini različita. Na listovima papira iste veličine mogu biti predstavljeni manji delovi zemljišta, a može i…

Odlike i faktori demografskog razvoja

 Čovek je najsavršenije biće žive prirode. Prvi čovek se pojavio pre 1.5 miliona godina. Njegova prapostojbina bila je oblast Azije…

Matematička osnova geografske karte

Prvu geografsku kartu je sastavio Grk Anaksimander. Karta je umanjena slika jednog dela ili cele Zemljine površine, koja je predstavljena…

Kulturni životni standard stanovništva

Začeci pismenosti vode trag iz praistorije. Najstarije slikovno pismo potiče iz rodovske zajednice. Ovo najstarije pismo naziva se piktografsko pismo…

Kartografski metod u geografiji

Pored matematickih, karta sadrzi i geografske elemente. To su reljef,vode,biljni svet,naselja,saobracajnice,administrativno-politicke granice,privredne i kulturne elemente. Reljef se predstavlja metodom izohipsa,šrafa,boja…

Uspon nacizma u Nemačkoj

Adolf Hitler (1889. – 1945.) rodjen u Braunau, kod Linca, Austrougarska. Vodja trećeg rajha, firer, Hitler, austrijski nemac; rođen u…

Nemačka osvajanja pre rata

Glavni zadaci Hitlera bili su da učvrsti svoju vlast, zatim da reši ekonomsku krizu, naoružavanje. Kada se učvrstio, nastoji da…

Kraljevina SHS

1. decembar 1918. Stvorena je kraljevina SHS, Jugoslovenska država, postojala oko 70-80 godina. Prvi ustav donet je tek 28. Juna…