adl adl

Druga godina

Sukob oko kolonija I stvaranje blokova

Početkom 20. veka, kolonijalno pitanje postaje glavno svetsko pitanje. Sile koje su imale kolonije, imale su mogućnost za brz ekonomski…

Velike sile u 19. I početkom 20. Veka

Velike sile su: Velika Britanija, Francuska, Italija, Nemačka i SAD. Velika britanija i Franckuska Ove dve zemlje veoma su slične,…

Gradja drveta

Razlikujemo nekoliko preseka: Ako se seče stablo, to je poprečni presek. Ako se seče uzduž, po sredini to je radijalni…

Podela papira

Podela papira prema gramaturi: običan polukarton karton lepenka Podela papira prema nameni: novinski, papir za izradu dnevnih novina, od drvenjače…

Papir

Papir je proizvod pretežno biljnog porekla, osnovne sirovine za dobijanje su: celuloza drvenjača stari papir tekstilni otpaci Pomoćne sirovine su:…

Nameštaj

U izradu nameštaja osim drveta ulaze i materijali kao što su aluminijum, mesing, čelik, tkanine, PP, PS, koža, staklo, bambus,…

Mehanička prerada drveta

Postupci su rezanja, sitnjenja, brušenja drveta. Nastaje: Rezana gradja nastaje rezanjem trupaca, daske, gredice, drvena konstrukcija. Furniri su proizvod sečenja,…

Proizvodi hemijske prerade drveta

Suva destilacija drveta je postupak zagrevanja drveta bez prisustva vazduha na temperaturi od 380 stepeni. Nastaju: drveni ugalj, ćumur sirovo…

Drvo

Elementi: C, O, H, N (50%, 43%, 6%, 1%). Jedinjenja: celuloza, hemiceluloza, lignin, tanin, mineralne materije, voda smole, skrob. Celuloza,…

Cement

Cement je važan gradjevinski materijal koji se odlikuje lakom obradom, postojanošću, jednostavnom primenom. Ima osobinu da se vezuje sa vodom,…

Vrste staklenih proizvoda

Postoje ravna stakla, šuplja stakla, specijalna stakla. Ravna stakla: Prozorsko, služi za zastakljivanje prozora, nije skroz bezbojno, odlikuje se optičkom…

Tehnologija dobijanja stakla

Prva faza dobijanja stakla sastoji se u pripremanju sirovina, drobljenju, mlevenju i mešanju. Druga faza, topljenje na temperaturi oko 1300-1500…