adl adl

Magazin: Poslovna ekonomija druga godina

Najnovije

Pojam, značaj i zadaci finansijske funkcije  Finansijska funkcija vodi brigu o novcu. Zadaci finansijske funkcije: planiranje potrebnih finansijskih sredstava pribavljanje...

Pojam, značaj i zadaci transporetne funkcije  Transport – prevoz robe i putnika sa jednog mesta na drugo Transportno poslovanje –...

Pojam, značaj i zadaci finansijske funkcije  Finansijska funkcija vodi brigu o novcu. Zadaci finansijske...

Pojam, značaj i zadaci transporetne funkcije  Transport – prevoz robe i putnika sa jednog...

 Pojam, značaj i zadaci skaldišne funkcije  Skladišna funkcija je zadužena za čuvanje robe.  Organizacija...

Predmet istraživanja: istraživanje tražnje istraživanje ponude predviđanje prodaje Planiranje prodaje: načelo relanosti postavljanje plana...

Pojam, značaj, zadaci i organizacija nabavke  Nabavka se odnosi na snadbevanje preduzeća potrebnim resursima...

Pojam i značaj proizvodne funkcije  Cilj proizvodne funkcije je obezbeđenje i izvršenje zadataka organizacije...

Vrste planova: dugoročni   – sredstvo za ostvarivanje dugoročnih ciljeva poslovanja preduzeća, koriste ih velika...

Pojam, značaj i zadaci funkcije istraživanja i razvoja Istraživanje je kritičko proučavanje različitih pojmova...

 Funkcija predstavlja skup aktivnosti kojima se ostvaruje neki trajni zadatak u procesu ostvarivanja ciljeva...