Srednja škola

Beleške su onaj prijatelj iz odeljenja koji uvek ima urađen domaći, ali neće podsetiti nastavnicu da ga je zadala kada ona to zaboravi. Daćemo ti da prepišeš sve naše beleške sa časova koje smo pažljivo pisali, bilo da ti trebaju prepričane lektire ili samo savet o tome koji fakultet upisati nakon završetka srednje škole.

U zavisnosti od toga u kojoj oblasti ti treba pomoć prijatelja, izdvojili smo prepričane lektire po godinama, kao i najbitnije pojmove koje bi trebalo da znaš pred kontrolni iz ekonomije ili mašinstva. Izaberi koje ćeš beleške pročitati:

Šta je metafora – primeri i definicija metafore

Metafora je jedna od najpoznatijih stilskih figura, koja najjednostavnije rečeno predstavlja skraćeno poređenje. Kako bismo razrešili sve nedoumice koje imate,...

Eufemizam – stilska figura, definicija i primeri

Eufemizam je stilska figura kojom određeni izraz koji ima negativnu konotaciju zamenjujemo blažom varijantom. Koliko je česta u književnosti i...

Hladni rat – Sukob SSSR-a i SAD-a

Kada je najzad 1945. godine okončan Drugi svetski rat čitav svet je odahnuo. Ali, kako to u istoriji obično biva,...

Stilske figure u srpskom jeziku – definicije, vrste i primeri

Da stilske figure u srpskom jeziku ne postoje, književna dela ne bi bila tako bogata svojim sadržajem, a pisci ne...

Epitet stilska figura – definicija, primeri

Epitet je reč koja stoji uz imenicu i bliže je opisuje, određujući njenu karakteristiku, posebnu ili opštu osobinu. Takođe, epitet je stilska figura.

Drugi svetski rat – tok, bitke i uzrok Drugog svetskog rata

Saznaj sve: kada je počeo i koji su uzroci za početak Drugog svetskog rata, kako je tekao rat i koje su važne bitke.

Isidora Sekulić „Gospa Nola“ – analiza i prepričavanje

Isidora Sekulić Gospa Nola pripovetku svrstava u jednu zbirku pod nazivom “Hronika palanačkog groblja”, koju je objavila 1940. godine.  Gospa...

Miroslav Krleža “Gospoda Glembajevi” analiza i prepričavanje dela

Gospoda Glembajevi je naziv drame koju je Miroslav Krleža napisao davne 1929. godine. Drama je podeljena u 3 čina i...

Veljko Petrović “Salašar” – analiza likova i dela

U pripoveci Salašar Veljko Petrović paralelno predstavlja selo i grad, odnosno seljake i varošane, kao aktere ruralne, odnosno građanske (malograđanske)...

Rastko Petrović Ljudi govore analiza dela

Ljudi govore je prozno književno delo srpskog avangardnog književnika Rastka Petrovića, objavljeno 1931. godine. Ljudi govore je ujedno i poslednje...

Vuk Stefanović Karadžić – Žitije Hajduk Veljka Petrovića

Vuk Stefanović Karadžić napisao je, u obliku iscrpne biografije, žitije Hajduk Veljka Petrovića. Ovaj spis prati život srpskog junaka od...

Seobe Miloš Crnjanski prepričano i analizirano delo

Inspiraciju, ali i građu za roman Seobe Miloš Crnjanski je pronašao u saznanjima iz memoara Simeona Piščevića o stradanjima koja...