Epitet stilska figura – definicija, primeri

Epitet je reč koja stoji uz imenicu i bliže je opisuje, određujući njenu karakteristiku, posebnu ili opštu osobinu. Takođe, epitet je stilska figura.

Kad su cvetale tikve analiza – Dragoslav Mihailović

Knjiga Kad su cvetale tikve je mali, kamerni roman koji ima ispovedni oblik i sadržinu. U knjizi je glavni motiv...

Petar Petrović Njegoš Gorski vijenac analiza dela

Delo Gorski vijenac Petar Petrović Njegoš napisao je sa ciljem da prikaže istrebljenje poturica u Crnoj Gori u osamnaestom veku,...

Miroslav Antić – Plavi čuperak analiza

Plavi čuperak zbirka pesama poznato je delo Miroslava Antića. Pisac Miroslav Antić Plavi čuperak je napisao sa ciljem da one...

Beseda na gori analiza

Jevanđelje po Mateju opisuje Isusovu ličnost čije reči treba da postave norme za život Pracrkve. Jevanđelje odražava život prve hrišćanske...

Tuga Čehov – prepričano delo i analiza

Tuga je novela ruskog pripovedača i dramskog pisca Antona Pavloviča Čehova. Radnja ove novele zapravo je jedna životna situacija glavnog...

Pesma nad pesmama Biblija – analiza

Pesma nad pesmama nalazi se u sastavu Poučnih (mudronosnih) knjiga Starog zaveta. Zbog svoje svetovne sadržine, ljubavi momka i devojke,...

Rani jadi prepričano delo – Danilo Kiš

Rani jadi je zbirka priča srpskog pisca Danila Kiša i čini prvi deo triologije Porodični ciklus. Knjigu Rani jadi Danilo...

Legenda o Potopu prepričano i analiza

Legenda o Potopu, jedna je od najstarijih legendi i shodno tome zauzima posebno mesto biblijskim knjigama. Nalazi se u okviru...

Prvi put s ocem na jutrenje prepričano – Laza Lazarević

Prvi put s ocem na jutrenje je jedna od najpoznatijih pripovedaka koje je napisao Laza Lazarević, a kojom je ujedno...

Sofokle Antigona analiza dela

Kada je u pitanju lektira Antigona analiza dela uvek počinje svrstavanjem ove drame među klasične tragedije starogrčke umetnosti. Kako je...

Don Kihot prepričano delo

Don Kihot je najpoznatije delo španskog pisca Migel de Servantesa. Prvi deo romana Don Kihot objavljen je 1605. godine, pod...