Žitije svetog Save (odlomak) – Teodosije

Teodosije Hilandarski kaluđer iz XIII veka. Istoriji je nepoznat, ali se zna da je bio drugi Savin biograf i da...

Žitije svetog Simeona (odlomci) – sveti Sava

I Otac se obraća sinu i daje mu savete za dalji život: – da se kloni zlih ljudi – da...

Pismo i jezik (počeci slovenske pismenosti)

Staroslovenski jezik To je prvi književni jezik starih Slovena, kojim se pisalo, čitalo i pojalo u crkvi, ali se njime...

Srednjevekovna književnost

Srenjevekovnu književnost delimo na prevodnu i originalnu a u svaku od njih svrstavamo nekoliko podvrsta. Prevodna: Romani i pripovetke, hagiografije,...

Odiseja

Odiseja je antički spev koji opisuje desetogodišnje lutanje Odiseja nakon Trojanskog rata i sve prepreke sa kojima se susretao na...

Ilijada Homer – prepričano delo i analiza Ilijade

Ilijada - Homer je obavezna lektira. Ovo je Ilijada analiza dela i prepričana lektira po pevanjima, čime ćete se lako spremiti za čas iz srpskog jezika.

Fonetika

R je nosilac između dva sloga kada se nađe: između dva suglasnika ili iza samoglasnika. Vokali (samoglasnici) su: A, E,...

Narodna usmena književnost

Poezija Lirske pesme: Mitološke Obredne (dodolske, krstonoške, koledarske, kraljičke, slavske) Običajne (svatovske, počašice, uspavanke, tužbalice) Posleničke (o radu) Ljubavne Porodične...

Glagolski oblici – lični glagolski oblici, nelični i priprema za test

Postoje lični i nelični glagolski oblici. Lični: Prezent – prost Aorist – prost Perfekat – složen Imperfekat – složen Pluskvamperfekat...

Teorija književnosti

Uvod u proučavanje književnog dela Umetnička dela: sva književna, vajarska, muzička, pozorišna, filmska i druga dela. Književnost je umetnost reči....

Drama „Faust“ i biografija Johan Volfgang Gete

Johan Volfgang Gete (1749 – 1832) je živeo u vreme klasicizma, ali je tad nastao i romantizam, kao i sentimentalizam...

Dobrica Ćosić biografija

Dobrica Ćosić (1921) od II svetskog rata do 90ih godina bio je aktivno uključen u politički život Srbije. Rođen je...