banner-2

Treća godina

Vladislav Petković Dis biografija

Vladislav Petković Dis (1880 – 1917), Dis je izvedeno iz dela imena, pa je posle postao i deo imena; nema…

Aleksa Šantić biografija

Aleksa Šantić (1868 – 1924) rođen je u Mostaru, a tu je proveo i veći deo života i umro. Bio…

Bogdan Popović biografija

Bogdan Popović (1863 – 1944) je bio profesor na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Školovao se u…

Vojislav Ilić biografija

Vojislav Ilić (1862 – 1894) stvarao je jako kratko, svega 15ak godina. Počeo je sa stvaranjem krajem 70ih (prve pesme…

Moderna

Moderna je pravac sa kraja 90ih godina 19og veka do I sv. rata. Sadrži više različitih pravaca, u okviru nje…

Impresionizam

Javlja se ranije u slikarstvu (70ih, do 80ih godina 19. veka), a u književnosti u 90im, a u punom vidu…

Realizam

Realizam u evropskoj književnosti Javlja se 30ih godina 19. veka i traje do 70ih godina 19. veka. Poprima vodeću ulogu…

Romantizam

Romantizam u književnosti Javlja se posle Buržoaske revolucije (1789), krajem 18. i početkom 19. veka, a traje do sredine 19….

Ivo Andrić biografija

Ivo Andrić je živeo od 1892-1975. Rođen je u selu Dolac u blizini Travnika. Išao je u Višegrad u osnovnu…

Evidencija obaveza

Obaveza je pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice (poverilac) ima pravo da od drugog lica (dužnika) zahteva da nešto…

Evidencija rashoda

Rashodi se vode u klasi 5 – rashodi. Grupe rashoda: grupe 51-55 – Poslovni rashodi grupa 56 – Finansijski rashodi…

Evidencija novčanih sredstava

Tekući račun je račun preko koga se obavlja evidencija novčanih sredstava kod banke. Instrumenti gotovinskog platnog prometa: Nalog za uplatu…