Obveznice

Obveznice su dužničke HOV. Na tržištu kapitala izdavalac (emitent) se obavezuje da će njihovom imaocu (licu naznačenom u obveznici), u...

Vrednost akcija

Vrednost akcija se utvrdjuje na osnovu dividende, koja se isplaćuje kada se ostvari dobit. Vrste vrednosti akcija: –         nominalna vrednost,...

HOV na tržištu kapitala

Akcije su dugoročne HOV, one glase na deo akcionarskog kapitala. Kupac ovog vrednostnog papira stiče nad njom pravo vlasništva, kada...

Hartije od vrednosti

HOV je pisana isprava koja svom imaocu daje odredjeno imovinsko pravo na osnovi dužničko – poverilačkih odnosa, tj. zakonskog vlasništva...

Finansijska tržišta

To je organizovani tržišni prostor gde se susreću ponuda i tražnja finansijskih sredstava i formira tržišna cena svih sredstava. Podela...

Finansijski menadžment

Finansijski menadžment je upravljanje poslovnim finansijama. Proces stvaranja finansijskih uslova za postizanje finansijskog cilja, tj stvaranja profita.   Pet funkcija...

Finansijskoupravljanje i odlučivanje

To je regulisanje poslovnog procesa kroz uticaj na poslovanje i razvoj putem novca. Zasniva se na načelima: 1. Racionalnog finansijranja,...

Finansijska analiza

Bavi se ispitivanjem i ocenjivanjem rezultata u oblasti finansiranja što se postiže uporedjivanjem, raščlanjivanjem i uopštavanjem. Analiza finansija preduzeća je...

Finansijsko planiranje

Finansijski plan je sredstvo finansijske politike. To je novčani izraz planova nabavke, proizvodnje, prodaje, finansiranja, rezultata poslovanja. Donose se za...

Principi

  ekonomičnosti rentabilnosti produktivnosti racionalnog (namensko) korišćenje sredstava ulaganja sredstava likvidnosti sigurnosti opreznosti finansijske discipline (odgovorno izvršavati finansijske zadatke po...

Faktori finansijske politike

1. Interni (unutrašnji), nastaju i deluju unutar preduzeća u cilju postizanja stabilne finansijske situacije: –         materijalni –         tehničko – tehnološki...

Instrumenti finansijske politike

1. Finansijski planovi i programi: – utvrdjuju se zadaci, tj finansijska situacija preduzeća, mogu biti kratkoročni, srednjoročni, dugoročni 2. Zakoni...