Finansijska politika preduzeća

Finansijska politika je skup mera, sredstava, kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci u finansijskom poslovanju. Cilj politike je obezbediti stabilnu...

Finansijsko poslovanje preduzeća

Može se posmatrati sa više aspekata: pravno – odredjuje se forma finansijskog poslovanja, prava i obaveze regulisani su zakonskim propisima....

Funkcije poslovnih finansija

1.Efikasno obezbediti poslovanje novčanim sredstvima. Pribaviti novčana sredstva u odredjenom iznosu i roku i utvrditi njhovu namenu. 2. Namensko i...

Finansijski poslovi u preduzeću

Poslovi u okviru finansijske funkcije. 1. Prikupljanje i korišćenje novčanih sredstava (evidencija potraživanja, isplata obaveza, fakturisanje prodate robe). 2. Poslovi...

Finansijska funkcija preduzeća

Finansijska funkcija preduzeća obuhvata: –         finansiranje – nabavku kapitala –         investiranje i upotreba kapitala –         održavanje likvidnosti – upravljanje kapitalom...

Monetarna politika

Monetarna politika je skup propisa, mera kojima se reguliše nivo, struktura, dinamika novčane mase tj. reguliše i snabdeva sistem reprodukcije...

Instrumenti monetarne politike

Sredstva kojim centralna banka sprovodi monetarnu politiku.   Eskontna (diskontna) stopa, najniža kamatna stopa po kojoj centralna banka daje kredite...

Deflacija

Deflacija (sniženje, skupljanje).   –         opada nivo cena (niže cene) –         smanjenje novčane mase u opticaju –         jača kupovna snaga...

Antiinflacioni programi

ortodoksni (restriktivna monetarna politika). Uravnoteženje državnog budžeta. Uvodjenje promenljivog (fluktuirajućeg) kursa, smanjenje novčane mase. „Šok terapija“ pored ortodoksnih mera zamrzavaju...

Antiinflacione mere

Zbog negativnih ekonomskih i socijalnih efekata (posledica). Mere (instrumenti), sprovode se politika.   Mere kontrole inflacije – propisuju se cene,...

Posledice inflacije

Preterana emisija novca čime se povećava količina novca u opticaju. Rast (povećanje) cena. Smanjuje se kupovna moć novca. Povećavaju se...

Inflacija

Monetarna neravnoteža kada je veća količina novca u opticaju od potrebne količine. Pojam inflatio znači nadimanje, rast. Preterano povećanje količine...