Pol Verlen biografija

“Mesecina” *jedan o “ukletih pesnika”  francuski pesnik; ozeniose Matildom More, I ta veridba I brak su ga ispirisali da pise...

Osnovni faktori makroekomije

Osnovni faktori makroekomije   Instrumenti monetarne politike: –         monetarna politika –         fiskalna politika –         politika dohotka –         politika odnosa sa...

Odnost makro i mikro ekonomskih disciplina

Mikroekonomske discipline, osnivač Adam Smit. Adam Smit smatra se osnivačem mikroekonomske discipline. Smatra da sve što je dobro za preduzeće,...

Uloga spoljnih faktora u nacionalnoj privredi

Nacionalna privreda je otvoren ekonomski sistem, čije funkcionisanje nije moguće bez saradnje sa okruženjem. Spoljnotrgovinska razmena ima značajan uticaj na...

Predmet izučavanja nacionalne ekonomije

Ekonomija koja se odnosi na jednu zemlju. To je makroekonomska disciplina koja se bavi izučavanjem celine, privrede na prostoru republike...