adl adl

Treća godina

Pojam prava

Gledaju se dve epohe: –         preddržavno stanje (nije bilo države, ni prava) –         državno stanje (nema države bez prava i…

Vrste društvenih normi

Vrste društvenih normi Tehničke norme Norme prema vrsti sankcije   Tehničke norme se oslanjaju na prirodne zakone. Te norme propisuju…

Nauka o upravljanju

Javlja se četrdesetih godina prošlog veka. To je skup matematičkih tehnika modeliranja, analize i rešavanja upravljačkih problema. Ona ima multidisciplinaran…

Klasična teorija upravljanja

Povećanje produktivnosti rada. Naučno upravljanje Frederik Taylor – četiri principa: Razvoj istinske nauke u upravljanju. Naučni izbor zaposlenih. Obučavanje i…

Definisanje upravljanja

Upravljanje (menadžment) – veština da se poslovi obave uz pomoć ljudi.   Resursi – informacioni, finansijski, ljudski i materijalni.

Društvene norme

Norma – pravilo, regula   Pojam – društvena norma je pravilo ponašanja ljudi u društvu koje postavlja samo društvo, a…

Pluralizam vizija i orijentacija sociologije

Vizije – opšti pogled na društvo.   Organska vizija – društvo, integrisana, uravnotežena celina u kojoj su delovi uskladjeni sa…

Metode sociologije

Pojam metoda – methodos – put, način.   Ima tri aspekta: teorijski – ono što znamo o predmetu logički –…

Društveni determinizam

Sociologija je teorijska (uopštavajuća) nauka.   Društveni determinizam (determinate) – odrediti, svaka društvena pojava ima uzrok u nekoj drugoj pojavi…

Predmet sociologije

Predmet sociologije je ljudsko društvo kao celina – totalitet.   Društvene pojave :   Složen pojam objedinjuje sva društvena delovanja,…

Nastanak i pojam sociologije

Mlada nauka, nastala početkom 19. veka (period društva u krizi). Sociologija se još naziva nauka društva u krizi.   Osnivač…