Monetarne finansije

Monetarni sistem je skup mera, instrumenata, institucija kojima se kreira (stvara) i povlači (poništava) novac u opticaju (prometu). Zakonom je...

Podela finansija

Finansije se dele na: –         Mikrofinansije (finansije u užem smislu), obuhvataju finansijske probleme jednog preduzeća tj. Prikupljanje i traženje novca....

Ekonomske i socijalne funkcije finansija

Ekonomske i socijalne funkcije finansija su: –         alokativna (razmeštaj faktora proizvodnje) –         redistributivna (da bi se zadovoljile javne i društvene...

Finansije

Finansije su istorijska kategorija jer se javljaju sa pojavom robe, novca i delovanja zakona vrednosti. Finansije su vezane za novac...

Osnovni faktori makroekomije

Osnovni faktori makroekomije   Instrumenti monetarne politike: –         monetarna politika –         fiskalna politika –         politika dohotka –         politika odnosa sa...

Odnost makro i mikro ekonomskih disciplina

Mikroekonomske discipline, osnivač Adam Smit. Adam Smit smatra se osnivačem mikroekonomske discipline. Smatra da sve što je dobro za preduzeće,...

Uloga spoljnih faktora u nacionalnoj privredi

Nacionalna privreda je otvoren ekonomski sistem, čije funkcionisanje nije moguće bez saradnje sa okruženjem. Spoljnotrgovinska razmena ima značajan uticaj na...

Predmet izučavanja nacionalne ekonomije

Ekonomija koja se odnosi na jednu zemlju. To je makroekonomska disciplina koja se bavi izučavanjem celine, privrede na prostoru republike...

Pojam prava

Gledaju se dve epohe: –         preddržavno stanje (nije bilo države, ni prava) –         državno stanje (nema države bez prava i...

Vrste društvenih normi

Vrste društvenih normi Tehničke norme Norme prema vrsti sankcije   Tehničke norme se oslanjaju na prirodne zakone. Te norme propisuju...

Nauka o upravljanju

Javlja se četrdesetih godina prošlog veka. To je skup matematičkih tehnika modeliranja, analize i rešavanja upravljačkih problema. Ona ima multidisciplinaran...

Klasična teorija upravljanja

Povećanje produktivnosti rada. Naučno upravljanje Frederik Taylor – četiri principa: Razvoj istinske nauke u upravljanju. Naučni izbor zaposlenih. Obučavanje i...