banner-2

Treća godina

Odnost makro i mikro ekonomskih disciplina

Mikroekonomske discipline, osnivač Adam Smit. Adam Smit smatra se osnivačem mikroekonomske discipline. Smatra da sve što je dobro za preduzeće,…

Uloga spoljnih faktora u nacionalnoj privredi

Nacionalna privreda je otvoren ekonomski sistem, čije funkcionisanje nije moguće bez saradnje sa okruženjem. Spoljnotrgovinska razmena ima značajan uticaj na…

Predmet izučavanja nacionalne ekonomije

Ekonomija koja se odnosi na jednu zemlju. To je makroekonomska disciplina koja se bavi izučavanjem celine, privrede na prostoru republike…

Pojam prava

Gledaju se dve epohe: –         preddržavno stanje (nije bilo države, ni prava) –         državno stanje (nema države bez prava i…

Vrste društvenih normi

Vrste društvenih normi Tehničke norme Norme prema vrsti sankcije   Tehničke norme se oslanjaju na prirodne zakone. Te norme propisuju…

Nauka o upravljanju

Javlja se četrdesetih godina prošlog veka. To je skup matematičkih tehnika modeliranja, analize i rešavanja upravljačkih problema. Ona ima multidisciplinaran…

Klasična teorija upravljanja

Povećanje produktivnosti rada. Naučno upravljanje Frederik Taylor – četiri principa: Razvoj istinske nauke u upravljanju. Naučni izbor zaposlenih. Obučavanje i…

Definisanje upravljanja

Upravljanje (menadžment) – veština da se poslovi obave uz pomoć ljudi.   Resursi – informacioni, finansijski, ljudski i materijalni.

Društvene norme

Norma – pravilo, regula   Pojam – društvena norma je pravilo ponašanja ljudi u društvu koje postavlja samo društvo, a…

Pluralizam vizija i orijentacija sociologije

Vizije – opšti pogled na društvo.   Organska vizija – društvo, integrisana, uravnotežena celina u kojoj su delovi uskladjeni sa…

Metode sociologije

Pojam metoda – methodos – put, način.   Ima tri aspekta: teorijski – ono što znamo o predmetu logički –…

Društveni determinizam

Sociologija je teorijska (uopštavajuća) nauka.   Društveni determinizam (determinate) – odrediti, svaka društvena pojava ima uzrok u nekoj drugoj pojavi…