banner-2

Magazin: Pravo treća godina

Najnovije

Žalba je redovno pravno sredstvo koje se ulaže protiv prvostepene odluke (najčešće suda) a to su presude ili rešenja radi...

Opštinski sud u Obrenovcu Ulica Miloša Obrenovića 28 Obrenovac   Tužilac: Milovan Marković, rodjen 05.10.1970. u Obrenovcu, lična karta br....

Po oblicima delatnosti: –         zakonodavni (parlament) –         upravna ili izvršna –         sudska   Prema...

Državu i pravo odlikuju dva elementa: –         monopol fizičke prinude –         društvena funkcija  ...

Izmedju pojedinca i neke države može da postoji teritorijalna i personalna veza. Teritorijalna veza...

Državne funkcije se dele na: –         spoljašnje –         unutrašnje   Spoljašnje funkcije su aktivnosti...

Sa pravnog aspekta, država je sistem ljudi i funckija koji stvaraju pravila obaveznog ponašanja,...

Monopol – isključivo pravo. Država ima monopol fizičke prinude. Država štiti poredak, interese vladajuće...

Gledaju se dve epohe: –         preddržavno stanje (nije bilo države, ni prava) –         državno...

Vrste društvenih normi Tehničke norme Norme prema vrsti sankcije   Tehničke norme se oslanjaju...

Norma – pravilo, regula   Pojam – društvena norma je pravilo ponašanja ljudi u...