Vrste državnih organa

Po oblicima delatnosti: –         zakonodavni (parlament) –         upravna ili izvršna –         sudska   Prema posedovanju fizičke sile: Oružani i civilni...

Uloga države u stvaranju i primeni prava i uloga prava u organizovanju i funkcionisanju

Državu i pravo odlikuju dva elementa: –         monopol fizičke prinude –         društvena funkcija   Osnovna funkcija države i prava je...

Državljanstvo

Izmedju pojedinca i neke države može da postoji teritorijalna i personalna veza. Teritorijalna veza podrazumeva da ko god da se...

Funkcije države

Državne funkcije se dele na: –         spoljašnje –         unutrašnje   Spoljašnje funkcije su aktivnosti države na medjunarodnom planu. U mirnodopskim...

Pojam i elementi države

Sa pravnog aspekta, država je sistem ljudi i funckija koji stvaraju pravila obaveznog ponašanja, a njihovu primenu obezbedjuju prinudnom snagom...

Država i pravo kao društvene pojave

Monopol – isključivo pravo. Država ima monopol fizičke prinude. Država štiti poredak, interese vladajuće klase.   Država i pravo su...

Pojam prava

Gledaju se dve epohe: –         preddržavno stanje (nije bilo države, ni prava) –         državno stanje (nema države bez prava i...

Vrste društvenih normi

Vrste društvenih normi Tehničke norme Norme prema vrsti sankcije   Tehničke norme se oslanjaju na prirodne zakone. Te norme propisuju...

Društvene norme

Norma – pravilo, regula   Pojam – društvena norma je pravilo ponašanja ljudi u društvu koje postavlja samo društvo, a...