adl adl

Magazin: Računovodstvo treća godina

Najnovije

Obaveza je pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice (poverilac) ima pravo da od drugog lica (dužnika) zahteva da nešto...

Rashodi se vode u klasi 5 – rashodi. Grupe rashoda: grupe 51-55 – Poslovni rashodi grupa 56 – Finansijski rashodi...

Obaveza je pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice (poverilac) ima pravo da od...

Rashodi se vode u klasi 5 – rashodi. Grupe rashoda: grupe 51-55 – Poslovni...

Tekući račun je račun preko koga se obavlja evidencija novčanih sredstava kod banke. Instrumenti...

Kapital predstavlja sopstvenu imovinu (neto imovinu) vlasnika preduzeća. KAPITAL = BRUTO IMOVINA – OBAVEZE...