Običaji i moral

Običaj je pravilo nastalo dugotrajnim ponavljanjem u društvu. Blage sankcije – prekor, opomena. Iz običaja se javljaju moralne norme. Odnos...

Islam

Osnivač je Muhamed. Nastala je u 7. veku nove ere. Sveta knjiga je Kuran, čitati na glas – tolerantna religija....

Budizam

Nastao je u 6. veku p.n.e. Na indijskom tlu bile su zastupljene dve religije: Bramanizam i Hinduizam. Bramanizam: ideja da...

Hrišćanstvo

Po vremenu nastanka druga velika monoteistička religija, posle jevrejstva. Nastaje prvih desetina godina nove ere, u Rimskom carstvu, Jerusalimu. Pojava...

Jevrejstvo

Hebri, hebrei – Jevreji, oni koji žive s one strane reke Jordan. Njihov narod formira se u 14 veku p.n.e....

Monoteističke religije

Četiri velike monoteističke religije „žive“ (postoje od kada su nastale pa do danas). Za razliku od ostalih koje su ušle...

Prvobitni oblici religioznosti

Svaka religija sadrži tabu (vrlo stroga zabrana). Zabrane koje se tiču nekog oblika delovanja čoveka (rada), ali više je vezanih...

Religija, magija, obred, kult

Pojam religije (religare – vezati, povezati). Najstariji oblik čovekove svesti i najstariji deo kulture. Nastaje kada ljudi počinju da se...

Kultura i ličnost – socijalizacija

Socijalizacija je plansko prenošenje znanja, umeća, navika, na nove generacije. Socijalna funkcija porodice, formiranje ličnosti. Tradicija je sve ono što...

Elitna i masovna kultura

Elitna kultura: književnost, umetnost, vajarstvo, nauka, muzika, arhitektura. Elitna kultura je autorska, autenticna, originalna, vredna, skupocena, dostupna je manjini, ne...

Elementi i tipovi kulture

Nacionalna kultura je složen sistem sastavljen od: –         pogleda na svet, način na koji ljudi na prosoru odgovaraju na pitanja,...

Kultura i civilizacija

Pojam kulture (cultus – obrada polja) Sve što je čovek do danas stvorio, pre svega materijalno a onda i duhovno....