adl adl

Magazin: Srpski jezik treća godina

Najnovije

Vladislav Petković Dis (1880 – 1917), Dis je izvedeno iz dela imena, pa je posle postao i deo imena; nema...

Aleksa Šantić (1868 – 1924) rođen je u Mostaru, a tu je proveo i veći deo života i umro. Bio...

Vladislav Petković Dis (1880 – 1917), Dis je izvedeno iz dela imena, pa je...

Aleksa Šantić (1868 – 1924) rođen je u Mostaru, a tu je proveo i...

Bogdan Popović (1863 – 1944) je bio profesor na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije...

Vojislav Ilić (1862 – 1894) stvarao je jako kratko, svega 15ak godina. Počeo je...

Moderna je pravac sa kraja 90ih godina 19og veka do I sv. rata. Sadrži...

Javlja se ranije u slikarstvu (70ih, do 80ih godina 19. veka), a u književnosti...

Realizam u evropskoj književnosti Javlja se 30ih godina 19. veka i traje do 70ih...

Romantizam u književnosti Javlja se posle Buržoaske revolucije (1789), krajem 18. i početkom 19....

Ivo Andrić je živeo od 1892-1975. Rođen je u selu Dolac u blizini Travnika....

Hana je centralni motiv. Težište je na buđenju ljubavi i najava strasti. Ljubav prema...

Dušan Vasiljev, ekspresionizam. Posleratna klonulost je prisutna, dovodi do gubitka iluzija, snova. Slika rata,...

Gradinar, lični sluga, ujedno i baštovan. Pesma je oblikovana u dijalogu, pesnik zapravo želi da služi...