Vojislav Ilić biografija

Vojislav Ilić (1862 – 1894) stvarao je jako kratko, svega 15ak godina. Počeo je sa stvaranjem krajem 70ih (prve pesme...

Moderna

Moderna je pravac sa kraja 90ih godina 19og veka do I sv. rata. Sadrži više različitih pravaca, u okviru nje...

Impresionizam

Javlja se ranije u slikarstvu (70ih, do 80ih godina 19. veka), a u književnosti u 90im, a u punom vidu...

Realizam

Realizam u evropskoj književnosti Javlja se 30ih godina 19. veka i traje do 70ih godina 19. veka. Poprima vodeću ulogu...

Romantizam

Romantizam u književnosti Javlja se posle Buržoaske revolucije (1789), krajem 18. i početkom 19. veka, a traje do sredine 19....

Ivo Andrić biografija

Ivo Andrić je živeo od 1892-1975. Rođen je u selu Dolac u blizini Travnika. Išao je u Višegrad u osnovnu...

„Hana“ Oskar Davičo

Hana je centralni motiv. Težište je na buđenju ljubavi i najava strasti. Ljubav prema Hani bez premca, svemoćna, dolazi iznanada....

„Čovek peva posle rata“ Dušan Vasiljev

Dušan Vasiljev, ekspresionizam. Posleratna klonulost je prisutna, dovodi do gubitka iluzija, snova. Slika rata, slika doma, raspad porodice. “Sestra mi...

„Gradinar“ Rabindranat Tagore

Gradinar, lični sluga, ujedno i baštovan. Pesma je oblikovana u dijalogu, pesnik zapravo želi da služi ženi u koju je zaljubljen. Želi...

„Tuga u kamenu“ Momčilo Nastasijević

Zatvorena pesma, Stefan Malarme, prva i poslednja strofa su iste. Jezički znaci, neiskazana tuga, tuga koja spaja nebo I zemlju....

„Svakidasnja jadikovka“ Tin Ujević

Svakidašnja jadikovka – tužaljka nad sopstvenim životom (lement). Svakidašnji, od kad je sveta i veka Tin Ujević, hrvatski pesnik, boem, pisao...

„Sumatra“ Miloš Crnjanski

Pesma „Sumatra“ Miloša Crnjanskog je objavljena u “Srpskom književnom glasniku” 1901. – 1914. i 1920.-1941. Sumatra – ostrvo daljine i...