Sretan ili srećan – Kako se piše

Ako se i vi pitate da li je pravilno govoriti i pisati sretan ili srećan, evo odgovora: pravilno je oboje. Pojašnjenje zašto je tako nađite u ostatku teksta.

Objašnjenje zašto su oba oblika pravilna

Vrlo često se polemiše koji od ova dva oblika je pravilan, a koji ne, koji treba zadržati, a koji proterati iz jezika. I oblik sretan i oblik srećan nastali su od glagola sretati (se). Prvo je nastala imenica sreća, a potom od nje pridevi srećan, srećna, srećno, imenice srećnik, srećnica i sl.

Razjednačavanjem grupe ĆN u navedenim oblicima dobijeni su sretna, sretno i sl, a promena je prenesena i u oblik sretan. Iako je reč o dubletima, preporuka je da se daje prednost oblicima sa Ć.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše i kaže sretan ili srećan, te da ćete, s obzirom na to da su oba priznata, koristiti onaj koji vam zvuči prirodnije i na koji ste navikli.

Podeli