Šta je ERP – značaj ERP rešenja u poslovanju preduzeća?

Verovatno ste nekad na predavanjima čuli pojam ERP, ERP rešenja ili pojam SAP i to u beleške zapisali, tako da je ostalo kao večna misterija jer vam se u tom trenutku činilo da ima bitnijih stvari koje će doći na ispitu. U nastavku teksta saznajte šta je ERP, koliki je značaj ERP rešenja i to ne samo za preduzeća, već i za nas, studente.

Šta je ERP softver sistem poslovanja kompanije?

Šta je ERP?

ERP je skraćenica od engleskog izraza Enterprise Resource Planning i javlja se tokom 90ih godina XX veka, a vuče korene od softvera nastalih 70-ih godina. Doslovce prevedeno, ERP bi značilo poslovno planiranje resursa međutim, ERP je ipak malo više od ovog prevoda. ERP je zapravo poslovno rešenje ili sistem koji preduzeću omogućava da upravlja poslovnim procesima i vrši koordinaciju pojedinačnih poslovnih jedinica.

Ono što je bitno kod definisanja ERP rešenja, jeste da je to integrisani sistem koji će u realnom vremenu pratiti poslovanje preduzeća i pri tome imati istu bazu podataka za sve informacije.

Kako ERP funkcioniše?

ERP rešenja funkcionišu tako što objedinjuju sve funkcije i procese u preduzeću u jednu celinu i vrše protok informacija između svih delova preduzeća. Na ovaj način se povećava produktivnost procesa i pri tome olakšava komunikacija zaposlenih. Vrlo je značajno i to što imaju istu bazu podataka za sve aktivnosti, jer se na taj način eliminiše dupli unos informacija i skraćuje vreme potrebno za obavljanje određenih poslova.

Šta sve ERP obuhvata?

Nabavka, magacin, prodaja, finansije, HR, CRM (menadžment odnosa sa kupcima) su sve moduli koje ERP rešenja obuhvataju i ka kojima usmeravaju resurse. Naravno, nisu to jedini moduli međutim, sva rešenja, manje ili više, moraju pokrivati ove sektore. Svaki od krugova sa slike bi se mogao dalje račvati, te bi u okviru ovih modula mogli postojati i:

 • Finansije i računovodstvo: glavna knjiga, osnovna sredstva, dugovanja i potraživanja, upravljanje gotovinom, konsolidacija poveznih kompanija, budžetiranje, izveštavanje, upravljanje troškovima;
 • Nabavka: upravljanje dobavljačima, planiranje nabavke, proces poručivanja i povrata; prijemi i isporuke zaliha, upravljanje magacinskom dokumentacijom, nalazima i potrošnjom, planiranje proizvodnje i kapaciteta, različiti modeli proizvodnje.
 • Upravljanje prodajom: upravljanje kupcima, planiranje prodaje;
 • Prodaja: upravljanje kupcima, planiranje prodaje, upravljanje cenovnicima i popustima, kreditni limit, prodaja na veliko i malo;
 • HR: proces  zapošljavanja, upravljanje ličnim podacima, upravljanje i evidentiranje odsustava, praćenje obrazovanja, obračun zarada, obračun poreza i doprinosa, obračuni ostalih ličnih primanja;
 • Upravljanje odnosima sa kupcima: evidencija klijenata i ostalih kontakata, upravljanje i evidentiranje odnosa sa klijentima, upravljanje akcijama i kampanjama.

Poznata domaća ERP rešenja

 • AB SOFT – Namenjen za proizvodna preduzeća, apoteke, maloprodajne objekte i dostupan je u zemljama regiona;
 • UPIS – IIB – raspolaže sa ERP rešenjima za mikro, mala, srednja i velika preduzeća;
 • DATALAB PANTHEON – dolazi iz Slovenije, a isto kao i AB SOFT je namenjen zemljama regiona.
 • NAVIGATOR;
 • M&I;

Poznata ERP rešenja u svetu koja se i kod nas primenjuju

 • SAP – najveće i najstarije poslovno rešenje i uglavnom namenjen za velike kompanije. Vrlo je interesantna informacija da, iako Microsoft razvija svoje poslovno rešenje namenjeno za tržište, ipak primenjuje SAP za svoje poslovanje.
 • MICROSOFT DYANAMICS NAV – uglavnom namenjen za srednja i mala preduzeća;
 • ORACLE;

Zašto su ERP rešenja značajna za studente Ekonomskog fakulteta?

Moglo bi se reći da je u ERP rešenjima čitava ekonomija poslovanja primenjena u jednom softveru. Tako da bi mi, studenti sa Ekonomskog fakulteta, kroz sve ove softvere mogli da vidimo primenu mnogo predmeta poput finansijskog računovodstva, ekonomike preduzeća, upravljačkog računovodstva, strategijskog menadžmenta, bilansa, računovodstva troškova, internog obračuna, računovodstva trgovinskih preduzeća, poslovnih finansija, itd.

Kroz ova rešenja je lako pokazati da sve te silne stranice i sati posvećeni fakultet su, i u praksi i u životu, toliko primenjive da ćemo biti zahvalni i Blagoju i Kati i Milićeviću kad krenemo da naplaćujemo svoje znanje.

Takođe je vrlo značajno poznavanje ovih rešenja za zaposlenje, jer je zapravo kadar budućnosti onaj ko uspe da uskladi i isprati poznavanje ekonomije i poznavanje tehnologije kroz koju se ta ekonomija primenjuje.

Postoji puno toga o ERP rešenjima što ne može u jedan tekst da stane ali, za početak je i ovo dovoljno. Često se kaže da prava misterija sleduje tek kada krenete da se bolje upoznajete sa ovim rešenjima. Međutim, to je avantura u koju se isplati upustiti se.

Podeli