Šta je ERP – kako ERP sistemi utiču na poslovanje preduzeća?

Verovatno ste nekad na predavanjima čuli pojam ERP, ERP sistemi ili pojam SAP i to u beleške zapisali, tako da je ostalo kao večna misterija jer vam se u tom trenutku činilo da ima bitnijih stvari nego što su ERP sistemi jer oni neće doći na ispitu. U nastavku teksta saznajte šta je ERP, koliki je značaj ERP rešenja i to ne samo kod poslovnih procesa i sistema, već i za nas, studente.

Šta je ERP softver sistem poslovanja kompanije?

Šta je ERP?

ERP je skraćenica od engleskog izraza Enterprise Resource Planning i javlja se tokom 90ih godina XX veka, a vuče korene od softvera nastalih 70-ih godina. Doslovce prevedeno, ERP (Enterprise Resource Planning) bi značilo poslovno planiranje resursa kod poslovanja kompanija, međutim, ERP softver je ipak malo više od ovog prevoda.

ERP softver je zapravo poslovno rešenje ili vrsta sistema koji preduzeću omogućava da upravlja procesima i vrši koordinaciju pojedinačnih sistema.

Ono što je bitno kod implementacije ERP rešenja, jeste da je to integrisani softver sistem koji u realnom vremenu prati poslovanje poslovnih procesa preduzeća i pri tome ima istu bazu podataka za sve informacije i skupove podataka sistema.

Kako ERP funkcioniše – ERP značenje u poslovnim procesima?

ERP rešenja funkcionišu tako što objedinjuju sve funkcije i procese sistema u preduzeću u jednu celinu i vrše protok informacija između svih delova poslovnih preduzeća. Na ovaj način se poboljšava produktivnost i vreme poslovnih procesa i pri tome olakšava komunikacija zaposlenih.

Vrlo je značajno i to što imaju istu bazu podataka za sve aktivnosti, jer se na taj način eliminišu duple implementacije informacija i podataka, ali i skraćuje vreme potrebno za obavljanje određenih procesa.

Šta sve obuhvata ERP?

Nabavka, magacin, prodaja, finansije, HR, CRM (menadžment odnosa sa kupcima) su sve moduli koje ERP rešenja obuhvataju i ka kojima usmeravaju resurse. Naravno, nisu to jedini moduli međutim, sva ERP rešenja, manje ili više, moraju pokrivati ove sektore. Svaki od ovih modula bi se mogao račvati na:

 • Finansije i računovodstvo: glavna knjiga poslovanja, osnovna sredstva, dugovanja i potraživanja, upravljanje gotovinom, konsolidacija poveznih kompanija, budžetiranje, izveštavanje, koordinisanje troškovima;
 • Nabavka: upravljanje dobavljačima, planiranje nabavke resursa poslovnih procesa, proces poručivanja i povrata; prijemi i isporuke zaliha, upravljanje magacinskom dokumentacijom, nalazima i potrošnjom, planiranje proizvodnje i kapaciteta, različiti modeli proizvodnje u poslovnim procesima.
 • Upravljanje prodajom: upravljanje kupcima, planiranje prodaje;
 • Prodaja: upravljanje kupcima, planiranje prodaje, upravljanje cenovnicima i popustima, kreditni limit, prodaja na veliko i malo;
 • HR: proces zapošljavanja, upravljanje ličnim podacima, evidentiranje odsustva, praćenje obrazovanja, obračun zarada, obračun poreza i doprinosa, obračuni ostalih ličnih primanja;
 • Upravljanje odnosima sa kupcima: evidencija klijenata i ostalih kontakata, upravljanje i evidentiranje odnosa sa klijentima, upravljanje akcijama i kampanjama.

Šta su ERP sistemi i koji su poznati domaći ERP sistemi (Enterprise Resource Planning Systems)

Dok „ERP“ naglašava značenje softvera, termin „ERP sistemi“ se koristi da naglasi da se radi o konkretnom implementiranom softverskom rešenju u nekoj organizaciji. Neka od poznatih rešenja na našim prostorima jesu:

 • AB SOFT – ERP sistem (Enterprise Resource Planning System) namenjen za proizvodna preduzeća, apoteke, maloprodajne objekte i dostupan je u zemljama regiona;
 • UPIS – IIB – ERP sistemi za mikro, mala, srednja i velika preduzeća;
 • DATALAB PANTHEON – ERP sistem koji dolazi iz Slovenije, a isto kao i AB SOFT je namenjen zemljama regiona.
 • NAVIGATOR;
 • M&I;

Ovo su samo neki od poznatih domaćih ERP sistema, koji su našim kompanijama doneli brojne olakšice u planiranju resursa i samoj optimizaciji procesa poslovanja.

Poznati ERP sistemi u svetu koji se i kod nas primenjuju

 • SAP – najveće i najstarije poslovno rešenje i glavna namena ovog softvera je za velike kompanije. Vrlo je interesantna informacija da, iako kopmanije poput Microsoft-a razvijaju svoje poslovno rešenje namenjeno za tržište, ipak primenjuju SAP za svoje poslovanje.
 • MICROSOFT DYNAMICS NAV – uglavnom namenjen za srednja i mala preduzeća;
 • ORACLE;

Zašto su ERP sistemi značajni za studente Ekonomskog fakulteta?

Moglo bi se reći da je u okviru ERP rešenja čitava ekonomija poslovanja implementirana u jedan softver. Tako da bi mi, studenti sa Ekonomskog fakulteta, kroz ove mogućnosti koje pružaju ERP sistemi mogli da vidimo primenu mnogo predmeta poput finansijskog računovodstva, ekonomike poslovnih preduzeća, upravljačkog računovodstva, strategijskog menadžmenta, bilansa, računovodstva troškova, internog obračuna, računovodstva trgovinskih preduzeća, poslovnih finansija, itd.

Kroz ova rešenja je lako pokazati da sve te silne stranice i sati posvećeni fakultetu su, i u praksi i u životu, toliko primenjive da ćemo biti zahvalni i Blagoju i Kati i Milićeviću kad krenemo da naplaćujemo svoje znanje.

Takođe je vrlo značajno poznavanje ovih ERP rešenja za zaposlenje, jer je zapravo kadar budućnosti onaj ko uspe da uskladi i isprati poznavanje ekonomije i načina kako se ERP sistemi mogu primeniti u poslovnim procesima kroz koje se ta ekonomija primenjuje.

ERP sistemi su tehnologija koja ne može da se objasni kroz jedan tekst ali, za početak je i ovo dovoljno. Često se kaže da prava misterija sleduje tek kada krenete da bolje upoznajete šta su ERP sistemi i kako utiču na organizaciju podataka, optimizaciju poslovnih procesa i celokupno poslovanje kompanije. Međutim, to je avantura u koju se isplati upustiti se.

Podeli