Šta je metafora – primeri i definicija metafore

Metafora je jedna od najpoznatijih stilskih figura, koja najjednostavnije rečeno predstavlja skraćeno poređenje. Kako bismo razrešili sve nedoumice koje imate, pripremili smo tekst o metafori, njenoj definiciji, značenju i primerima, uz koje ćete naučiti da prepoznate metaforu i da je razlikujete od ostalih stilskih figura. 

Šta je metafora?

Definicija metafore je skraćeno poređenje. Reč je o stilskoj figuri promene, prenosa naziva ili reči sa jednog na drugi pojam na osnovu očigledne ili skrivene analogije. Na taj način, reč, umesto svoga prvobitnog značenja, dobija drugo, zbog toga što je govornik uporedio dva predmeta. 

Metafora je, dakle, vrsta poređenja. To je poređenje u kojem se izostavlja ono što se poredi i poredbena reč kao, a ističe ono čime se poredi. Upravo iz ovog razloga metafora se definiše kao skraćeno poređenje. 

Pored definicije, najlakše se uči uz primere, zar ne?

Otvorena knjiga u ruci

Metafora primeri – Kako da naučim da prepoznam primer metafore?

Metafora primeri u govoru 

Metafore su učestale u svakodnevnom govoru. Sigurno vas zanima koje se to metafore provlače u razgovorima koje svakodnevno vodite sa drugim ljudim. Pre nego što se upoznamo se metaforama u literaturi, hajde da prvo naučimo da prepoznamo metaforu u govoru.

  • “Sunce, zlato, medeno”
  • „Društveni talog“ 
  • „Ćelična volja“ 

Metafora značenje – Šta znače metafore koje prepoznam?

“Sunce, zlato, medeno” – Roditelji tepaju deci.

„Društveni talog“ – Društveni sloj okarakterisan kao loš.

„Ćelična volja“ – Izuzetno jaka, nesalomiva, nepokolebljiva volja.

Metafora primeri u književnosti 

Književnost je obojena stilskim figurama, pa tako i metaforom kao jednom od njih. Je l’ ste primetili da sam upravo primenila metaforu kroz “obojena”?

  • Vilijam Šekspir

Ceo svet je pozornica

a sve žene i muškarci su puki igrači:

imaju svoje ulaze i izlaze; 

i jedan čovek u svoje vreme igra razne uloge.

  •  Dobrica Ćosić 

Nekoliko sitnih vatrica silazi joj niz lice i kaplje u krilo.

  • Vojislav Ilić

Na moru burnom ljudskoga života prerano ja sam upoznao svet.

Kad se metafora proširi na jednu celu sliku, ili čak celo delo, stilska figura se naziva alegorija.

Metafora stilska figura – Zašto koristimo metaforu?

Metafora je slikovita i osećajna kad postoji jasna i logična veza između onoga što se poredi i onoga čime se poredi. Ako je takva, ona izaziva bujna osećanja, širi naša saznanja i intelektualno nas obogaćuje. Koristi se u svakodnim razgovorima, u književnosti, u medijima.

Nadamo se da će vam ovaj tekst pomoći da je prepoznate i razumete kada se sledeći put susretnete sa njom.

Podeli