Šta je omladinska zadruga i kako naći posao preko nje

Omladinska zadruga predstavlja pojam za koji je svako od nas barem jednom čuo, a možda i imao kontakta, ali istovremeno i pojam za koga se retko ko može pohvaliti znanjem o tome šta zapravo jeste.

Ono što svi znamo je da je omladinska ili studentska zadruga mesto koje mladima obezbeđuje potencijalno zaposlenje na privremenim, povremenim, odnosno sezonskim poslovima, direktno ih povezujući sa privrednim subjektima.

Međutim, kako omladinska zadruga uspeva da zapošljava mlade? Kako nju zakon prepoznaje, a kako vas koji ste njen član? Ako niste, da li treba da se učlanite u omladinsku zadrugu? Kakvi poslovi su u opticaju u omladinskoj zadruzi? Da li omladinska zadruga ima neke posebne vrednosti i principe po kojima funkcioniše?

Mnogo je pitanja, a odgovori na njih trebalo bi da zainteresuju svakog omladinca i omladinku, posebno ukoliko su upravo u potrazi za poslom, ali i poslodavce, kojima omladinska zadruga takođe pruža sjajne mogućnosti. Sve o tome šta je omladinska zadruga i odgovore na pitanja u vezi sa njom, saznaćete u nastavku teksta.

Mlada devojka zapisuje podatke u svesci

Šta je omladinska zadruga?

Najprostije rečeno – omladinska zadruga ili studentska zadruga, oblik su neprofitnog privređivanja, koji podrazumeva poreske olakšice, a sve to kako bi mogla da izvrši svoju glavnu ulogu – izvršenje ekonomske, socijalne i vaspitne uloge za studente, đake i omladinu generalno.

Suprotno mišljenju mnogih koji ne znaju dovoljno o omladinskim zadrugama – ona ne služi samo za pronalaženje privremenog i povremenog posla, već ima važnu ulogu i tokom samog radnog angažovanja mladih – obezbeđuje im socijalnu i pravnu sigurnost, zaštitu na radu u odgovarajuće uslove za rad, a usađuje i vrednosti kao što je sticanje radnih navika, istovremeno im obezbeđujući praktična znanja potrebna za stalno zaposlenje.

Omladinska i studentska zadruga odličan su način da se prema potrebama poslodavaca, zadrugarima obezbedi rad na povremenim i sličnim poslovima, za koje se ne zasniva radni odnos, već se stiču sredstva za zadovoljavanje socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba zadrugara.

Ko može biti član studentske i omladinske zadruge?

Omladinska zadruga funkcioniše na principu članstva. Samo je na vama to za koju omladinsku zadrugu ćete se opredeliti, a o njihovom poslovanju možete se informisati na zvaničnim sajtovima mnogobrojnih omladinskih zadruga koje su osnovane.

Ono što važi za sve omladinske zadruge, a regulisano je opštim pravilima omladinskog i studentskog zadrugarstva, jeste odredba o tome ko može biti član omladinske zadruge.

Zadrugar može biti lice koje nije mlađe od 15, ni starije od 30, u izuzetnim slučajevima 35 godina. Zadrugar može biti: nezaposleno lice, učenik ili student.

Šta treba da ponesete kad odete da pristupite omladinskoj zadruzi?

Kada se odlučite da pristupite omladinskoj zadruzi, sa sobom morate poneti određene dokumente. Ovo su dokazi o tome da ispunjavate uslove koji su neophodni da biste bili zadrugar. Ne brinite, nije komplikovano i zahtevno, trebaće vam:

 • ukoliko ste nezaposlenilična karta i članarina
 • ukoliko ste student indeks i potvrda o studiranju koju možete nabaviti na fakultetu, kao i ličnu kartu i članarinu
 • učenik potvrda o školovanju, lična karta (ili izvod iz MKR), članarina, a maloletnim učenicima trebaće i saglasnost roditelja

Fotokopirajte ove dokumente, jer omladinska zadruga mora da ih zadrži kod sebe, kako bi vas upisala u knjigu zadrugara, u kojoj mora obezbediti pregledan uvid o osnovu za sticanje statusa zadrugara i u kojoj vodi evidenciju o zadrugarima.

Većina omladinskih zadruga tražiće i vaš CV rezime, te vas kontaktirati za poslove koji su bliski vašim dosadašnjim dostignućima i interesovanjima.

Kada pristupite omladinskoj zadruzi biće vam dodeljena članska karta.

Koji zakoni regulišu rad omladinske zadruge?

Više je pravnih regulativa koje uređuju rad omladinske zadruge. Sve što treba da znate o pravnom položaju i radu omladinske zadruge, možete pronaći u sledećim zakonima:

 • Zakon o zadrugama (Sl.list SRJ br. 41/96 i 12/98)
 • Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl.list SRJ br.20/98 I Sl.glasnik br.47/2010)
 • Zakon o radu ( Sl.glasnik RS br.24/05, 75/14)
 • Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS br.107/05)
 • Zakon o porezu na dohodak građana (S.glasnik RS br. 24/01, 80/02)
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS br. 84/04)
 • Zakon o PDV-u (Sl.glasnik RS BR.84/04)

Jasno je da prve dve regulative najbliže uređuju omladinske zadruge i njihovo funkcionisanje, ali i ostali zakoni sadrže bitne stavke koje se odnose na ovu oblast.

Posao preko omladinske zadruge

Kada je u pitanju omladinska zadruga poslovi koji se nude zaista su vrlo raznovrsni. Posao preko omladinske zadruge može pronaći svaki zadrugar, a ono što je šarenoj lepezi ponude poslova u omladinskoj zadruzi zajedničko  jeste to što svi ovi poslovi predstavljaju privremene i povremene poslove. Samim članstvom u omladinskoj zadruzi, stičete status zadrugara, te možete pronaći posao preko poslodavaca koji je kontaktiraju.

Predmet poslovanja omladinske zadruge je organizovanje zadrugara radi obavljanja privremenih, povremenih i sezonskih poslova, kao i poslova privremenog povećanja obima rada kod poslodavca ili zamene odsutnog radnika.

Ovo znači da je posao preko omladinske zadruge posao van radnog odnosa, koji dakle, ne podrazumeva potpisivanje Ugovora o radu i svih povlastica koje on donosi. Uglavom je reč o part time zaposlenju.

Omladinska zadruga – poslovi koji se nude

Omladinska zadruga može ostvarivati saradnju sa najrazličitijim preduzećima, organizacijama i poslodavcima. Zato su takvi i poslovi koje omladinske zadruge nude – raznoliki.

Od magacinskih poslova, pa do administrativnih – omladinske zadruge zaista vam mogu obezbediti zaposlenje u najrazličitijim delatnostima. Posao preko omladinske zadruge zato predstavlja odličan način da mladi steknu znanja i veštine iz najrazličitijih delatnosti, ali i radnu naviku, džeparac i veliko iskustvo, koje će im sigurno pomoći u kasnijem periodu života, prilikom traženja full time posla.

Devojka nosi laptop

Uplata sredstava za obavljen posao preko omladinske zadruge

Zadruga zaključuje ugovor sa poslodavcem, a sredstva koje zadrugar zaradi, poslodavac uplaćuje na tekući račun zadruge. Zadruga i poslodavci su dužni da se pridržavaju minimalnih naknada za rad i da o njima blagovremeno obaveste zadrugare.

Zadruga je u obavezi da da nalog za isplatu neto zarade zadrugara, u roku ne dužem od tri dana od kada je poslodavac izvršio uplatu zadruzi.

Od celokupne zarade zadrugara, zadruga vrši računicu po stopi od 10%, kao članski doprinos za zajedničke potrebe zadrugara, dok se ostali doprinosi, kao što je onaj za socijalno osiguranje zadrugara, takođe obračunavaju po propisanoj stopi.

Principi koji karakterišu omladinske zadruge

Omladinske zadruge, sem po svom pravnom položaju i jedinstvenoj ulozi u društvu, karakterišu i specifični principi i vrednosti, poznati i kao “zadružni principi”. Evo koje principe zastupa omladinska i studentska zadruga:

 • Princip dobrovoljnosti – osnivanje, pristupanje i istupanje iz zadruge zasniva se ne slobodno izraženoj volji, kao preuzimanje prava i obaveza.
 • Princip solidarnosti – uzajamnost i samopomoć među zadrugarima tradicionalne su vrednosti omladinske zadruge.
 • Princip demokratičnosti – sva lica koja ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom i pravilima omladinskih zadruga, mogu pod istim uslovima steći status zadrugara, te imati ista prava, bez obzira na različitosti u nacionalnosti, veroispovesti, političku ili polnu pripadnost.
 • Princip ekonomskog učešća – sticanje novčanih sredstava na ravnopravnim osnovama, kako za lične, tako i za zajedničke potrebe.
 • Princip jednakog prava upravljanja – svi zadrugari imaju jednako pravo glasa u upravljanju zadrugom.
 • Princip samostalnosti – zadružna autonomija u odnosu na političke, verske i druge organizacije i organe.
 • Princip zadružnog obrazovanja – obaveza omladinske zadruge da, prema potrebama i mogućnostima, vrši stručno obrazovanje, usavršavanje i informisanje zadrugara i onih koji su u njoj zaposleni.
 • Princip međuzadružne saradnje – omladinska zadruga je obavezna da sarađuje sa drugim zadrugama i zadružnim savezom, koji koordinira saradnju.

Omladinska zadruga nesumnjivo pruža mnogobrojne mogućnosti mladim ljudima. Mnogo je onih koji su prve poslove radili upravo zahvaljujući omladinskim zadrugama, a ovo im je služilo kao sjajna odskočna daska za dalji razvoj karijere.

Ukoliko upravo kuckate na tastaturi “tražim posao”, a mladi ste i ispunjavate sve uslove članstva za omladinsku zadrugu – nema dileme da ćete pristupanjem jednoj brže pronaći privremeno, provremeno ili sezonsko zaposlenje, koje će biti legalno, a istovremeno sa zadovoljavajućim uslovima rada.

Podeli