Šta su Master studije i gde ih možete pohađati

Studiranje po Bolonjskom sistemu podeljeno je na tri stepena – osnovne, master i doktorske studije. Pošto smo već govorili o tome šta su osnovne studije, danas pričamo o master studijama.

Depresija među studentima - Psihološko savetovalište

Zakonom o visokom obrazovanju, master studije predstavljaju akademske studije drugog stepena, koje su danas izjednačene sa VII-1 stepenom stručne spreme koji se sticao po prethodnim nastavnim programima.

slika

Master akademske studije (MAS) mogu pohađati studenti koji su završili osnovne akademske studije.


Master akademske studije traju od jedne do dve godine i nose od 60 do 120 ESPB bodova.

Prvi i drugi stepen akademskih studija nosi ukupno 300 bodova.

Studenti koji uspešno završe master studije nose naziv ”master” sa naznakom drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Student koji završi master studije stiče naziv “diplomirani” sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti – master (npr. master učitelj).

Student koji je završio osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine može da nastavi obrazovanje na master studijama koje traju 2 godine.

Student koji je završio osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine, može da nastavi obrazovanje na master studijama koje traju 1 godinu.

Master akademske studije (MAS) organizuju se na većini fakulteta u okviru Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao i na nekim privatnim univerzitetima u zemlji.

U slučaju da ste osnovne studije završili na privatnom fakultetu, master studije možete upisati na državnom i obratno.

Svake školske godine fakulteti raspisuju konkurse za upis nove generacije studenata na master studije i tom prilikom ističu detaljne uslove koje kandidati moraju ispuniti kako bi upisali master akademske studije na željenom fakultetu.

U zavisnosti od fakulteta, kandidati imaju obavezu da polažu prijemni ispit na osnovu kojeg se postavlja jedinstvena rang lista kandidata za upis na master studije te godine.

U okviru fakulteta državnih univerziteta, svake godine odobrava se određeni broj mesta za studije na budžetu.

Visina školarine za master studije određuje se javnim konkursom, koji raspisuje osnivač – Vlada Republike Srbije, dok na privatnim univerzitetima visinu naknade za školarinu određuje Upravni odbor univerziteta.

Master studije na državnim fakultetima u Srbiji po gradovima

Master studije u Beogradu

Master studije u Novom Sadu

 • Tehnološki fakultet
 • Akademija umetnosti
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Fakultet tehničkih nauka
 • Filozofski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet

Master studije u Nišu

 • Ekonomski fakultet
 • Elektronski fakultet
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Fakultet umetnosti
 • Fakultet zaštite na radu
 • Filozofski fakultet
 • Građevinsko–arhitektonski fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno–matematički fakultet

Master studije u Kragujevcu

 • Ekonomski fakultet
 • Fakultet inženjerskih nauka
 • Fakultet medicinskih nauka
 • Filološko-umetnički fakultet
 • Pravni fakultet
 • Prirodno-matematički fakultet

Master studije su moguće i na privatnim univerzitetima u Srbiji, ali je vrlo važno prethodno proveriti akreditaciju i kredibilitet određenih privatnih ustanova.

Master studije u inostranstvu

Ukoliko ispunjavaju uslove konkursa, studenti iz Srbije mogu pohađati master studije i na Univerzitetima u inostranstvu.

Među zemljama koje su najinteresantnije našim studentima za studiranje osnovnih studija, kao i za nastavak akademskog usavršavanja jesu Nemačka, Italija, Francuska, Holandija, Češka, Austrija i druge.   

Ako poželite da upišete master studije u inostranstvu, morate se na vreme i dobro informisati o uslovima i zahtevima koje propisuje željana ustanova na kojoj planirate master studije.

Master studije moguće je pohađati na engleskom jeziku ili na jeziku države u kojoj upisujete master.  

Poznato je da su školarine na inostranim univerzitetima daleko veće od iznosa školarina u našoj zemlji, predlažemo da se detaljno informišete o mogućnostima stipendiranja pre nego što se odlučite za upisivanje nekog od univerziteta u inostranstvu.

Stipendije za inostrane studente obezbeđuje sam univerzitet, kao i brojne organizacije u zemlji i inostranstvu.

Najpoznatija vrsta stipendiranja studenata jeste Erasmus program.

“On line” master studije

U poslednje vreme sve veće interesovanje vlada za “on line” sticanje master diplome putem Interneta. Ipak, ova vrsta studiranja je još uvek u fazi razvoja i istraživanja u našoj državi, te je zato potrebna opreznost i informisanost u slučaju da se odlučite za ovu vrstu master studiranja.

Dakle, kada odlučite da upišete master studije, razmislite da li želite da to bude u našoj zemlji ili u inostranstvu. Šta god da odlučite, veoma je važno da se prvo raspitajte o uslovima master stepena na željanom univerzitetu, a zatim i o stipendijama koje se dodeljuju za master studije.

Podeli