Šta su osnovne studije na fakultetu i koje vrste postoje

Ako ste srednjoškolac i uskoro vam se bliži period odabira fakulteta i određivanja u kom će pravcu teći vaše dalje školovanje, veoma je važno da budete upoznati sa univerzitetskim terminima koji označavaju stepen završenog školovanja. Dok razmišljate koji fakultet da upišete, saznajte šta su osnovne studije.

student drži knjige vezane kaišem

Vrste osnovnih studija

Prema Zakonu o visokom obrazovanju, usvojenom 2005. godine i usklađenom sa odredbama Bolonjske deklaracije, u Srbiji postoje dve vrste studija: akademske i strukovne.

Na osnovnim akademskim studijama izvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.

Na osnovnim strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Za obe vrste osnovnih studija potrebno je da položite prijemni ispit na odabranoj instituciji koju želite da upišete.

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju tri do četiri godine i završavaju se od 180 do 240 ESPB bodova.

Student koji je završio osnovnu akademsku studiju, ostvario je najmanje 180 ESPB bodova, stiže stručni naziv bachelor sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajućih oblasti.

Npr. ako je student završio osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine na smeru geografija, stiče naziv geograf.

Student koji je završio osnovnu akademsku studiju, ostvario je najmanje 240 ESPB bodova, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajućih oblasti.

Osnovne strukovne studije

Osnovne strukovne studije traju tri godine i završetkom se stiče 180 ESPB bodova.

Strukovne studije dele se na:

  • Osnovne strukovne studije (prvi stepen)
  • Specijalističke strukovne studije (drugi stepen)

Student koji završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Specijalističke strukovne studije traju najmanje godinu dana i završetkom se stiče najmanje 60 ESPB bodova.

Student koji završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv „specijalista“ sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Razlika između osnovnih akademskih i osnovnih stručnih studija

Cilj akademskih studija jeste osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća, i realizuju se na univerzitetima.

Strukovnim studijama je cilj da studente osposobe za primenjena znanja i veštine, i izvode se u nekadašnjim višim školama, sada – visokim. Međutim, mogu se izvoditi i na univerzitetima.

slika

Suštinska razlika, u stvari, leži u tome što se ljudi sa visokih škola opremaju znanjima i veštinama na taj način da što pre uđu na tržište rada i počnu da rade u nekoj konkretnoj oblasti.


Na fakultetu, studenti stiču obimno znanje (obimnije u odnosu na ono koje stiču na strukovnim studijama), a ozbiljniji naučni rad sledi na doktorskim studijama.

Sa druge strane, na strukovnim studijama studenti usvajanju praktična znanja, koja će im omogućiti zaposlenje u struci, a na postiplomskim studijama sledi unapređenje postojećeg znanja.

Strukovne studije nikako ne treba svrstavati ispod akademskih, iz prostog razloga što su to dva paralelna sistema studiranja, i nisu hijerarhijski podređeni.

slika

Zabluda mnogih je da se strukovne studije mogu završiti brže i lakše od akademskih.


Česta je pojava da se iz navedenih razloga srednjoškolci opredele za strukovne studije, a da nakon godinu ili dve požele da se prebace na akademske studije, što ponekad nije nimalo lak proces.

Koje visokoškolske ustanove nude osnovne studije?

Univerzitet

Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

slika

Univerzitet može ostvarivati sve vrste i nivoe studija.


Visokoškolska ustanova ima status univerziteta ako ostvaruje akademske studijske programe na svim nivoima studija, u okviru najmanje tri polja (prirodno-matematičke, društveno-humanističke, medicinske, tehničko-tehnološke nauke i umetnost) i tri oblasti (koje u okviru navedenih polja utvrđuje Nacionalni savet).

Fakultet, odnosno umetnička akademija, u sastavu univerziteta

Fakultet, odnosno umetnička akademija, jeste visokoškolska ustanova, odnosno visokoškolska jedinica u sastavu univerziteta, koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad u jednoj ili više oblasti.

slika

Fakultet, odnosno umetnička akademija, može ostvarivati i strukovne studijske programe.


Ova ustanova u pravnom prometu nastupa pod nazivom univerziteta u čijem je sastavu i pod svojim nazivom, u skladu sa statutom univerziteta.

Akademija strukovnih studija

Akademija strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, istraživački, stručni i umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

slika

Akademija strukovnih studija može ostvarivati osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije.


Visokoškolska ustanova ima status akademije strukovnih studija ako ostvaruje najmanje pet akreditovanih studijskih programa strukovnih studija iz najmanje tri polja.

Visoka škola

Visoka škola je samostalna visokoškolska ustanova.

slika

Ona ostvaruje akademske osnovne, specijalističke i diplomske akademske studije iz jedne ili više oblasti.

Visoka škola strukovnih studija

Visoka škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova.

slika

Ona ostvaruje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije iz jedne ili više oblasti.


Dakle, u odabiru između osnovnih akademskih i osnovnih stručnih studija, morate znati šta želite da radite i koliko dugo želite da se bavite svojim školovanjem.

Ako ste jedna od onih osoba koja nije jasno odredila u kom smeru želi da ide povodom svoje karijere, onda je pravi izvor za vas upisivanje osnovnih akademskih studija.

Ako ste, ipak, vrlo jasni u pogledu svoje profesionalne budućnosti, onda je potpuno u redu da izaberete osnovne strukovne studije.

Čak i ako pogrešite pri prvobitnom izboru, znajte da uvek postoji mogućnost da se prebacite na drugu vrstu studija. Ipak, ako želite master diplomu, upišite akademske studije, nemojte kretati na strukovne, samo zato što ste čuli da su to lakše studije, jer realnost često nije takva.

 

Podeli