Šta su part time poslovi – za studente i druge kandidate

Part time poslovi su najčešče okarakterisani kao poslovi za studente, jer ih uglavnom obavljaju mladi ljudi koji nastoje da rade i zarađuju paralelno sa studiranjem i drugim obavezama. Ovo su poslovi koji se obavljaju pola radnog vremena i razlikuju se po mnogim kriterijumima od klasičnog zaposlenja sa punim radnim vremenom, počevši od pravne osnove zaposlenja pa sve do obima angažmana i visine zarade. U nastavku teksta objašnjavamo šta su part time poslovi i kako funkcionišu.

Čovek u kancelariji

Šta su part time poslovi i po čemu se razlikuju od drugih vrsta poslova?

Kako bismo razumeli pravo značenje part time poslova, bitno je da razlikujemo vrste radnog odnosa koje mogu da se ostvare. U odnosu na radno vreme, Zakon o radu razlikuje poslove sa punim radnim vremenom, nepunim i skraćenim radnim vremenom. Puno radno vreme iznosi 40 radnih sati na nedeljnom nivou, dok se skraćeno radno vreme ostvaruje usled opasnosti i štetnih dejstava na radu.

Kada su part time poslovi u pitanju, reč je o radnom odnosu koji se zasniva na bazi nepunog radnog vremena, na određeno ili neodređeno vreme. Ovo znači da svi zaposleni rade kraće nego što to predviđa standardno, puno radno vreme.

Part time poslovi u Beogradu i drugim gradovima: radno vreme i prava zaposlenih

Kada je u pitanju part time posao Beograd nudi najveće mogućnosti za nalaženje posla sa nepunim radnim vremenom. Ipak, ovi poslovi širom Srbije su podložni jedinstvenom obrsacu koji uređuje uslove ovakvog angažmana.

Nepuno radno vreme najčešće iznosi 4-6 radnih sati na dnevnom nivou, u odnosu na 8 sati dnevno, odnosno 40 sati nedeljno koliko iznosi puno radno vreme. Minimalno radno vreme na koje se zaključuje ugovor o radu je ¼ punog sedmičnog radnog vremena, iako se u praksi ovo može i drugačije urediti posebnim propisima, u skladu sa zakonom.

Poslodavac je dužan da zaposlenima na nepuno radno vreme obezbedi zaradu i doprinose srazmerne radnom vremenu, kao i uslove jednake onim koji obavljaju svi drugi zaposleni na istim ili sličnim poslovima. Ovo isključuje mogućnost diskriminacije i garantuje određena prava zaposlenima kada su part time poslovi u pitanju.

Poslovi za studente – pravna osnova za nepuno radno vreme

Radni odnos sa nepunim radnim vremenom se sklapa na osnovu ugovora o radu. Svaki rad van radnog odnosa bez obzira na dužinu rada –  poput privremenih i povremenih poslova – sklapa se na osnovu drugih ugovora koji ne zasnivaju radni odnos i ne predstavljaju ugovor o radu.

Dakle, part time poslovi se mogu obavljati po različitim osnovama koje ne podrazumevaju uvek zasnovan radni odnos.

Ukoliko potpisujete ugovor o radu i time zasnivate radni odnos, obavezno je da se u dogovoru sa poslodavcem popune sva polja ugovora. Neka od njih se, između ostalog, odnose i na vrstu radnog odnosa koji sklapate (na određeno ili neodređeno) i na radno vreme na koje se obavezujete (puno ili nepuno radno vreme).

Da bi ugovor bio punovažan, mora da bude u pisanoj formi i zaključen od strane poslodavca i zaposlenog pre stupanja zaposlenog na rad. Ugovorom se takođe definiše i novčani iznos osnovne zarade koja je predviđena za zaposlenog.

Kada je u pitanju posao part time tipa, studenti se prvenstveno orjentišu prema zaradi, ali tu mogu nastati mali problemi administrativne prirode. Naime, ukoliko imate budžetski status studenta ili primate bilo kakva sredstva po osnovu studiranja (stipendije, krediti i slično), potpisivanjem ugovora o radu izazivate sukob interesa, te se morate odlučiti za jednu od ove dve opcije.

Da li su paralelni part tajm poslovi mogući u praksi?

Zakonski je dopustivo zasnivanje više paralelnih radnih odnosa u okviru kojih svi radni sati čine puno radno vreme. Dakle, zaposleni sa pola radnog vremena kod jednog poslodavca, mogu da zasnuju radni odnos i sa drugim poslodavcem na bazi radnog vremena koje je će, zajedno sa radnim vremenom na prvom poslu, činiti puno radno vreme. Ovo podrazumeva i potpisivanje posebnih ugovora sa svakim od poslodavaca.

Iako je sa pravne strane dopustivo i moguće, u praksi je ponekad komplikovano realizovati sva prava i obaveze koji proizilaze iz više paralelnih radnih odnosa. Raspored rada zaposlenog se lakše usklađuje, ali nesuglasice često postoje kada treba da se utvrditi period godišnjeg odmora. Zakon ne definiše do kraja ove situacije, pa je odluka o periodu godišnjeg odmora (koji je zakonom propisan) stvar dobre volje poslodavaca što može da se završi na štetu zaposlenog.

Menjanje statusa ovakvog angažmana je takođe moguće, pa ste slobodni da poslodavcu uputite zahtev za prelazak na puno radno vreme, a on je u obavezi da razmotri vaš zahtev i donese odgovarajuću odluku u skladu sa svim okolnostima koje mogu biti od značaja.

Muškarac razmišlja

Gde se mogu pronaći part time poslovi?

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom mora biti jasno predočena od strane poslodavca, tako da putem izvora koje inače koristite za pretragu poslova možete da pronađete i ovakve opcije.

Načini za pretragu poslova su brojni, ali najopširniju bazu raznovrsnih poslova sadrži nekoliko online platformi poput Infostuda, Jooble, Lako do posla i Klik do posla putem kojih možete pogledati ponudu i uslove, te aplicirati za više poslova.

Ukoliko ste student, imajte na umu da su ovakvi poslovi važni delovi vaše radne biografije. Oni mogu biti presudni kada, nakon studija, budete zasnivali radni odnos na željenom mestu sa punim radnim vremenom.

Osim što vam ovakvi poslovi donose trenutnu zaradu, oni će vas na duže staze, kroz vaš CV, predstaviti kao vrednu i samoinicijativnu osobu upoznatu sa radnom etikom i poslovnim okruženjem. Prema tome, ako se pitate kako napisati dobar CV, krenite od svog part time radnog iskustva koje ste stekli još u studentskim danima.

Part time posao bez potpisivanja ugovora o radu

Rad izvan radnog odnosa podrazumeva sve one slučajeve kada ste angažovani kod poslodavca i primate zaradu, bez prethodno potpisanog ugovora o radu koji bi zasnovao radni odnos. Reč je o part time poslovima na bazi nešto drugačijih ugovora. Osim ugovora o radu, kao osnova za dobijanje posla sa nepunim radnim vremenom mogu biti i sledeće vrste ugovora:

#1 Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Glavna karakteristika privremenih i povremenih poslova je 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, kao maksimum na koji se može potpisati ugovor o ovim poslovima. Prednost ovih poslova je što do njih možete doći bez brojnih administrativnih procesa u okviru biroa za zapošljavanje.

Bitno je znati da se ovih 120 dana ne odnosi na zaposlenog, nego na tip posla, što znači da nakon isteka ovog ugovora poslodavac istoj osobi može da ponudi novi ugovor za drugi, sličan posao koji će vršiti najviše 120 dana.

#2 Ugovor o delu

Predmet ovog ugovora je samo delo, a ne rad, što znači da se njim uređuje jednokratno obavljanje nekog posla. Zakon predviđa da taj posao mora biti izvan delatnosti poslodavca. Za ispunjenje ugovora o delu je često potrebna neka određena veština, na primer, izrada web sajta, znanje stranog jezika radi prevođenja dokumentacije ili tome slično.

#3 Ugovor o dopunskom radu

Ovakva vrsta ugovora je rezervisana isključivo za lica koja već imaju ostvaren radni odnos sa punim radnim vremenom, dok prethodno navedene vrste ugovora mogu potpisati i nezaposleni, kao i zaposleni sa nepunim radnim vremenom.

Na ovaj način se već zasposleno lice može angažovati za dopunski rad koji nije duži od ⅓ punog radnog vremena na nedeljnom nivou. Dakle, ovakav parti time posao možete raditi ukoliko ste već zaposleni kod jednog poslodavca sa punim radnim vremenom, i želite da ugovorite dopunski rad sa drugim poslodavcem.

Za studente koji traže posao nepuno radno vreme predstavlja odličnu mogućnost za sticanje džeparca. Osim zarade, takozvani studentski poslovi i plaćene prakse vam mogu doneti i dragoceno radno iskustvo koje će vam dati prednost prilikom apliciranja za svaki naredni posao. Prilikom potpisivanja bilo kakvog ugovora, bitno je da znate o kojoj je vrsti reč, a prethodno opisani oblici ugovora mogu da vam pruže dobru podlogu za nalaženje i tumačenje poslovnih prilika.

Podeli