Štampa – od luksuza do rasipništva

Čini se da nikada do sada, kroz istoriju, nije bilo dostupnije objaviti knjigu. Ako izuzmemo minimalne nanose cenzure, među izdavačkim kućama, i autocenzure kod autora koji se iz političko ideoloških razloga još uvek povlače pred slobodnom mišlju, danas gotovo svako može objaviti knjigu. Knjiga će, a to je već druga priča, po objavljivanju umreti ili zaživeti.knjiga

O tome ne odlučujemo mi, već kritika satkana od mišljenja pojedinaca, grupnog mišljenja, aktuelnog društvenog konteksta, i naravno marketinga, koji poslednjih decenija igra presudnu ulogu.

Vreme prošlo, vreme buduće…

Znalo se nekada da knjige piše religija. Prepisivačke škole poput one koja se u provizantijskog Manasiji, obdrambenom bedemu srpske države s početka 15 veka, nastajale su posvuda. Prepisivanje dokumenata, crkvenih spisa, ali i prvih književnih dela, radilo se po modelu Vizantije. Takozvana Resavska škola poslednje je utočošte prepisivanja knjiga. Nakon dugih vekova čuvanja jedinstvenih originalnih knjiga dogodila se štamparija. I kao što je gotovo preko noći humanizam smenio srednji vek, tako je štamparija konačno doprinela prosvetljenju civilizacije. Knjige su se štampale, ali je inkvizicija radila svoj posao. Iz pepela umnih ljudi raznela se slobodarska misao širom sveta. I zato bi, kad god su gorele knjige i slova, goreli simbolično i ljudi, postradali za budućnost. Ali to sve, gledano iz perspektive današnjice nije bilo zalud. Zato se tradicija i ono što nas čeka nužno ne mogu razdvojiti. Jer upravo tako, došlo je do razvoja štampe.

Do knjiga mnogo lakše

Današnje vreme pokazuje da je dostupnost štampanja knjiga sve veća. Naravno, ono što obezvređuje književnost jeste nedostatak kvalitetnih izdavačkih kuća i školovanog uredništva. Ipak, ukoliko želite da odštampate sopstveni tiraž uvek možete da se odlučite za to da sami isfinansirate štampanje. Koliko je postalo dostupno štampati knjige govori i uznapredovala proizvodnja štamparskih uređaja. Nabaviti kvalitetan uređaj za štampu ili multifunkcijski uređaj za preštampavanje postalo je dostupno i pojedincima. Izrada maturskih, diplomskih, master i doktor radova danas je moguća i u kućnim uslovima. Preteča svakom publikovanju knjige je priprema za štampu. Izdavaštvo “na svoju ruku“ omogućeno je svima koji za svoj tiraž mogu da plate štampu. Uvođenje u CIP obavljaju čak i štamparije.

Štampane arhive dokumenata

Vrlo često slušamo kako političari i državnici objavljuju tomove svojih knjiga. Ipak, nisu uvek u pitanju romani ili ispovesti. Neretko se događa da javne ličnosti žele da publikuju dokumentaciju jedne epohe, pa to pisanje zahteva zapravo arhiviranje građe i faksimila. To su one knjige, koje su nas kao decu, “maltretirale“ sa polica, služile na za presovanje biljaka i ispravljanje ušiju na našim očerupanim sveskama. Danas im se ponekad vratimo iz naučnih razloga. Ponekad se impresivno razgalimo kada vidimo koliko istorije može stati na jedan prosečan knjiški format. Nekad, s druge strane, umemo skoro i da zaplačemo kada pomislimo na to da se toliki papir troši na koještarije.

Bilo kako bilo, dostupnost štampe je danas dovela do toga da možemo napraviti izbor. Uvek se možemo vratiti poetskim ili proznim klasicima. A u razmišljanju o tome kako misao prolazi put do napisanog, kada se raskucamo po tastaturi, vrati nas haiku. Haiku poezija će nam uvek biti putokaz ka vremenima kada se pisalo po pergamentu, a za tintu je trebalo i čitavo bogatstvo. Onda ćemo shvatiti koliko vredi pisana reč.

Podeli