Stanovništvo države

-Stanovništvo(država)≠narod(istorija)≠nacija(država)
-državljanstvo
-stranci(poštuju p. Sistem države domaćina i svoje države)
Država domaćin može proterati stranca≠Država domaćin može izručiti državljanina
-državljani
Prava i obaveze prema svojoj državi
Apatridi(bez državljanstva)=stranci(imaju beli, Nansenov pasoš)
Bipatridi,tripatridi(više državljanstava)
Državljanstvo=lice koje uspostavlja odnos sa svojom državom
-sticanje i prestanak državljanstva:
1)glavni – rođenje(ius sanguinis(po ocu, oba roditelja), ius soli(po teritoriji rođenja))
2)dopunski(kada ne može glavni) – prirođenjem, međunarodnim ugovorom, udajom…
Prestanak – u izuzecima – nevršenjem obaveza, udajom, razvodom—
Razlike između stranaca i državljana se sve više uzlažavaju.

-prebivalište – središte životnih interesa građanina, cilj stalan život.
-boravište – privremeni boravak

-Postojanost i promenljivost stanovništva
-natalitet, mortalitet, migracije…

Podeli