Struktura stanovništva

Stanovništvo se razlikuje po polu i starosti. Biološka struktura koja podrazumeva stanovništvno po polu i starosti u neposrednoj je vezi sa priraštajem.

U Rusiji na 1140 žena dolazi 1000 muskaraca. U svetu taj odnos je 1009 žena na 1000 muškaraca.

Osim po polu, stanovništvo se razlikuje po starosti. Lica ispod 19 god. života nisu privredno aktivna, ali predstavljaju podmladak – buduće aktivno stanovništvo. Srednja kategorija od 20 do 65 god. je radno sposobna i aktivna. Lica iznad 65 godina starosti predstavljaju uglavnom izdržavano stanovništvo.

U svetu postoje tri osnovne rase ljudi. Na osnovu razlike u boji kože, visini, oblika lobanje, boje kose, stanovništvo sveta se deli na tri osnovne rase:

Bela(evropedina), žuta(mongoloidna) i crna (negroidna). Pored ove tri rase postoje i prelazne, mešovite rase.

  • Bela(evropeidna)rasa preovlađuje u Evropi, Angloamerici i Australiji. Čini oko 42% svetskog stanovnistva.
  • Žuta(mongoloidna) rasa preovlađuje u istočnoj Aziji i čini 36% svetskog stanovništva.
  • Crna(negroidna) preovlađuje u tropskoj Africi i čini 7,5% svetskog stanovništva.

Mešovite rase preovlađuju u Latinskoj Americi, Africi, jugoistočnoj Aziji i Okeaniji, i čine oko 15% stanovnišva sveta.

Danas se u svetu govori vise od 2700 jezika. Najviše se koristi engleski jezik. Ostali jezici koji su rasprostranjeni su španski, francuski, nemački, portugalski, ruski, kineski, italijanski i arapski.

Stanovništvo sveta je takođe podeljeno i u verskom pogledu. Dele se na:hrišćanstvo, islam, hinduizam, budizam, konfučijanstvo, sintuizam, animizam i totemizam. Postoje i oni koji su ateisti (ne veruju u postojanje Boga).

 

Podeli