Studentska poliklinika Novi Sad

Studentska poliklinika Novi Sad je deo Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad i namenjena je svim studentima fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova u Novom Sadu. Studentska ambulanta Novi Sad je dostupna kako za pružanje preventivnih usluga, tako i za dijagnostiku i terapiju – lečenje studenata kojima je potrebna nega. Evo gde se studentska ambulanta u Novom Sadu nalazi, kao i važni brojevi telefona i druge korisne informacije.

Doktorka studentska poliklinka

Kome svoje usluge nudi Studentska poliklinka Novi Sad?

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u kojoj je regulisano i pitanje studenata, svi studenti Novosadskog univerziteta ili neke druge visokoškolske ustanove u Novom Sadu, imaju pravo na lečenje u okviru studentske ambulante Novi Sad.

Slično principu po kom funkcionišu i studentske poliklinike u drugim univerzitetskim gradovima Srbije, kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Pazar ili Priština (Kosovska Mitrovica).

Kako početi lečenje ili prebaciti karton u studentsku polikliniku Novog Sada?

Za lečenje u studentskoj poliklinici Novi Sad, studenti moraju da urade jednu od dve stvari:

 1. Ukoliko student dolazi iz drugog grada, sa drugačijim mestom prebivališta od visokoškolske ustanove (koja je stacionirana u Novom Sadu), te je na studijama samo privremeno, student mora otvoriti novi karton u studentskoj ambulanti Novi Sad;
 2. Ukoliko student ima isto mesto boravka kao i njegova visokoškolska ustanova (Novi Sad), student može ostati pri sopstvenom domu zdravlja, ili može prebaciti svoj karton u Studentsku polikliniku Novi Sad. U ovom slučaju, student podnosi zahtev (najbolje po “hitnom postupku”) u svom domu zdravlja, i potom sa privremenim brojem kartona može otpočeti izbor lekara i lečenje dok se karton zvanično ne prabaci;

Lokacija studentske ambulante u Novom Sadu i druge informacije

Lokacija: ulica dr Sime Miloševića 6, 21000 Novi Sad.

Radno vreme:

 • Radnim danima: 07:00 – 20:00
 • Subota: 08:00 – 12:00

Kontakt telefoni:

 • Info telefon / centrala: +381(21) 4870 – 555
 • Portirnica: +381(21) 4870 – 541
 • Služba opšte medicine: +381(21) 4870 – 558
 • Služba stomatologije +381(21) 4870 – 563
 • Službe za specijalističko konsultativnu delatnost:
  • Dermatovenerologija: +381(21) 4870 – 560
  • Fizikalna medicina sa sportskom medicinom: +381(21) 4870 – 559
  • Otorinolaringolorgija (uho, grlo, nos): +381(21) 4870 – 572
  • Oftamologija:  +381(21) 4870 – 553
  • Interna medicina: +381(21) 4870 – 570
  • Mentalno zdravlje:  +381(21) 4870 – 557
 • Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku: +381(21) 4870 – 543
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija): +381(21) 4870 – 544
 • Odeljenje za očuvanje i unapređenje zdravlja: +381(21) 4870 – 569

Kako studenti biraju svog lekara?

Student bira svog lekara dolaskom u samu polikliniku, prilikom otvaranja kartona. Izbor lekara važi narednih godinu dana od trenutka izbora, a o lekarima koji rade u okviru različitih službi Zavoda, možete saznati više u odeljku informacija o samim službama na zvaničnom sajtu Zavoda.

Službe Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad u svojim prostorijama raspolaže kapacitetom i medicinskim osobljen, raspoređenim na 13 različitih službi.

Ovo su službe u Studentskoj poliklinici Novi Sad, na koje možete računati u slučaju preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih pregleda i poseta.

Služba opšte medicine

Služba opšte medicine nudi mogućnost da se opredelite za sopstvenog lekara opšte medicine. Lekar opšte prakse će biti lekar studenta koji ga je izabrao, najmanje godinu dana od trenutka izbora lekara.

Lokacija: I sprat ZZZZS (prostorije 11, 12, 13 ,14 i 15)

 • Radno vreme po smenama:
  • Pre podne: 07:00 – 13:30;
  • Posle podne: 13:30 – 20:00;
 • Radno vreme terapije:
  • Pre podne: 07:00 – 09:00;
  • Posle podne: 17:00 – 18:00;

Kontkat telefon za proveru smene i vremena rada izabranog lekara: 021/4870 – 547 ili 021/4870 – 558.

Služba stomatologije

Stomatologija u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad može pružiti sledeće preglede i usluge studentima iz Novog Sada:

 • Konsultativni pregledi
 • Plombiranje zuba
 • Nadogradnja zuba
 • Lečenje kanala korena
 • Pružanje prve pomoći kod bola i povreda
 • Ostale usluge polivalentne stomatologije
 • Usluge specijalističke parodontologije i oralne medicine
 • Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga
 • Obrada paradontalnih džepova
 • Obuka o održavanju oralne higijene
 • Sve usluge iz domena oralne hirurgije
 • Vađenje zuba i zaostalih korena
 • Hirururško vađenje zuba
 • Vađenje neizniklih umnjaka
 • Uklanjanje viličnih cista i resekcije vrhova korena
 • Hirurška obrada mekih tkiva i druge uslgue.

Lokacija: II sprat ZZZZS (prostorije 21, 22, 23)

Radno vreme:

Kontkat telefon:

 • 021/4870 – 563 dr Zoran Buršić / dr Beata Petrov
 • 021/4870 – 564 dr Biljana Obrenov / dr Jelena Medić
 • 021/4870 – 565 dr Mirjana Krsmanović
 • 021/4870 – 561 rentgen 021/4870 – 547 ili 021/4870 – 558.

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Namenjena konsultacijama sa lekarom, koje mogu biti ili ne moraju biti preventivnog, dijagnostičkog ili terapijskog karaktera.

Dermatovenerologija

Pored pregleda, dijagnostike i prepisane terapije uz savete lekara o nezi kože, kose i noktiju, kao i lečenja polno prenosivih bolesti, dermatovenerološka služba u okviru studentske ambulante u Novom Sadu pruža ove usluge:

 • Krioterapija (tečni azot)
 • Male hirurške intervencije
 • Elektrokauterizacija
 • Elektroforeza antibiotikom i vitaminom C (nestandardne usluge)

Lokacija: II sprat (prostorija 26)

Radno vreme: samo prepodne: 07:00 – 13:30 (pregledi se zakazuju)

Kontakt telefon: 021/4870 – 560

Fizikalna medicina

Savremena medicinska oprema je oličenje službe za fizikalnu medicinu ZZZZS NS, te su dostupne usluge lekarskih pregleda, dijagnostike i lečenja studenata, sportista i rekreativaca, kao i overa licenci i takmičarskih knjižica. Uz neophodnu opremu dostupni su sledeći pregledi i terapije:

 • specijalistički pregledi
 • elektroterapija / interferentne stuje, dijadinamik, tens, galvanizacija, elektroforeza lekova
 • sonoterapija (ultra zvuk)
 • laser terapija
 • magnetoterapija
 • solux (infra ruž)
 • ručna masaža (opšta i segmentna)
 • akupunktura
 • aktivna reumatološka oboljenja u fazi remisije
 • degenerativni reumatizam lokomotornog aparata i kičmenog stuba
 • vanzglobni reumatizam (oboljenja tetivnog i ligamentnog aparata, fascija, fibroze i dr.)
 • posttraumatska i postoperativna stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba
 • bolna stanja (neuralgije i bolovi različitog porekla)
 • posledice prolongiranog stresa
 • rekovalescentna stanja
 • alergije
 • noćno mokrenje

Takođe, ova služba pruža periodične sistematske preglede za sportiste svih grana sporta i sudije, kao i savetovanje o ishrani, rekreaciji, doping sredstvima i drugo. Tu je naravno i redovan sistematski pregled za upis na:

 • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
 • Viša trenerska škola
 • Više škole
 • Sudije za sve grane sporta.

Lokacija: II sprat (prostorija 28)

Radno vreme: samo prepodne: 07:00 – 13:30

Kontakt telefon:021/4870 – 559

Studentska poliklinika novi sad - zdravstveni karton

Otorinolaringologija – Uho, grlo, nos

Služba uho, grlo, nos, studentske poliklinike u Novom Sadu, ne iziskuje zakazivanje pregleda, niti uput od strane lekara opšte prakse. U okviru ove službe možete ispitati funkcije čula sluha i ravnoteže, kao i funkcije govora, zatim instrumentaciju predela uha, grla ili nosa, kao i terapijske procedure poput inhalatorne terapije, lavaže uha, i instrumentacije predela uha, grla ili nosa. Tu su i druge moguće lečilišne usluge, a kontakt za telefon i radno vreme možete pogledati u nastavku.

Lokacija: III sprat (prostorija 32)

Radno vreme: samo prepodne: 07:00 – 13:30 (pregledi se ne zakazuju)

Kontakt telefon:021/4870 – 572

Oftalomologija

Kao ni za prethodnu službu, Oftamologija (očna služba) ne iziskuje zakazivanje pregleda, niti vam je potreban uput. Potrebno je doći sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom u okviru radnog vremena.

Usluge očnog lekara u okviru ambulante u Novom Sadu:

 • Dijagnostičke procedure
 • Terapijske procedure (predeo oka i pripojka oka)
 • Pregledi sportista
 • Pregledi za vozače (A i B kategorija)
 • Pregledi za sportiste i vozače
 • Obuka za kontaktna sočiva
 • Skrining vida za ortorejter

Lokacija: III sprat (prostorija 34)

Radno vreme: samo prepodne: 07:00 – 13:30 (pregledi se ne zakazuju)

Kontakt telefon:021/4870 – 553

Interna medicina

Pregledi se ne zakazuju, dok uput nije potreban. Interna medicina je tu da obavi sve preglede za studente u okviru sledećih usluga:

 • Dijagnostika
 • EKG
 • Tumačenje laboratorijskih i drugih nalaza
 • Priprema za operaciju
 • Praćenje zdravlja studenta
 • Preventiva (prevencija faktora rizika, ishrana…)

Lokacija: III sprat (prostorija 36)

Radno vreme: samo prepodne: 07:00 – 13:30 (pregledi se ne zakazuju)

Kontakt telefon: 021/4870 – 570

Mentalno zdravlje

Zakazivanje termina za dolazak kod psihologa je neophodno. Pregledi se zakazuju na sledeće telefone: 021/4870-556 и 021/4870-568.

Najčešći problemi i izazovi sa kojima se studenti susreću i zbog kojih su im vrata studentske poliklinike Novog Sada uvek otvorena:

 • Problemi sa roditeljima, prijateljima ili partnerom
 • Problemi u kontekstu seksualnih odnosa
 • Prilagođavanje novoj sredini i učenje
 • Nedostatak samopouzdanja
 • Osećaj usamljenosti, straha i treme,
 • Kriza i briga oko izbora pravog fakulteta i stres koji povlači tako velika odluka,
 • Problemi sa apetitom,
 • Strah od gubljenja razuma,
 • Poremećaj spavanja…

Naravno, tu su i svi drugi problemi zbog kojih studenti mogu osećati potrebu za konsultacijom sa psihologom. Studenti nemojte razmišljati dva puta, dođite na razgovor! Uput nije potreban, ali zakazivanje termina jeste.

Lokacija: III sprat (prostorija 37)

Radno vreme: samo pre podne: 07:00 – 13:30 (pregledi se ne zakazuju)

Kontakt telefon: 021/4870 – 557

Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku

Studentska ambulanta Novi Sad poseduje i biohemijsku laboratirojsku dijagnostiku za potrebe celokupne studentske populacije na teritoriji Novog Sada. Bilo koja vrsta laboratorijskih nalaza da Vam je potrebna, može se obaviti upravo ovde.

Laboratorija je moderno opremljena i organizovana, tako da se rezultati izdaju istog dana putem: SPIS-a (Laboratorijski informacini sistem koji je povezan sa ostalim službama Zavoda).

Lokacija: Prizemlje (soba 3).

Radno vreme:

 • Pre podne – 07:00 – 13:30 (pregledi se ne zakazuju)
 • Prijem laboratorijskog materijala: 07:00 – 08:30;

Kontakt telefon:

 • 021/4870-543
 • 021/450-018

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija)

Ginekološka služba je tu za sve studente ženskog pola. U okviru ove službe postoje i tri savetovališta (za kontracepciju, seksualno transmisivne bolesti i za trudnice), pored standardnih usluga koje ordinacija može pružiti:

 • Ginekološko-akušerski pregled
 • UZ pregled
 • Kolposkopski pregled
 • Citološki pregled
 • Papanikolau test (PAP test)
 • Pregledi dojke
 • Vođenje trudnoće
 • Kontracepcija.

Lokacija: I sprat (prostorija 16).

Radno vreme:

 • Pre podne – 07:00 – 13:30;
 • Posle podne – 13:30 – 20:00;

Kontakt telefon:

 • 021/4870 – 544
 • 021/4870 – 546

Odeljenje za očuvanje i unapređenje zdravlja

Ovo odeljenje se prvenstveno bavi promocijom zdravlja, zaštitom zdravlja studenata i njegovim unapređenjem. Ovo odeljenje proširuje svoju delatnost, ne samo na studente već i na sve mlade Novog Sada.

U okviru ove službe rade dva savetovališta:

 • Savetovalište za HIV/AIDS i PPI
 • Savetovalište za zdrave stilove života

Lokacija: IV sprat (prostorije 46, 47, 48).

Radno vreme: pre podne – 07:00 – 13:30;

Kontakt telefon:

 • 021/4870-575
 • 021/4870-578

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

U slučaju da studenti ne budu zadovoljni tretmanom, uslugom ili ophođenjem osoblja, ili imaju bilo kakvu drugu zamerku ili nedoumicu, mogu potražiti savet ili uložiti prigovor u okviru Službe za pravne poslove, u koju su inkorporirani i ekonomsko-finansijski, tehnički i drugi slični poslovi studentske poliklinike u Novom Sadu.

Lokacija: IV sprat Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata.

Za sam kraj preostaje da Vas pozovemo da blagovremeno prijavite sve probleme ili nedoumice oko svog zdravlja svom izabranom lekaru u okviru Studentske poliklinike Novi Sad.

Podeli