Summer University program 2016.

Evropska studentska organizacija AEGEE omogućava  razmenu mladih ljudi između 18 i 30 godina starosti, tokom cele godine. Tradicionalna godišnja manifestacija u okviru AEGEE Europe je Letnji Univerzitet – Summer University (SU).Letnji univerzitet
AEGEE postoji u 40 zemalja Evrope i u više od 200 gradova. Svakog leta u periodu od juna meseca do kraja avgusta održava se program Summer University, odnosno Letnji univerziteti, na koje se svake godine prijavi nekoliko hiljada mladih iz različitih delova Evrope. Ove godine postoji 75 univerziteta, koji se nalaze u različitim delovima Evrope.
Summer University programi predviđaju odlazak mladih u odabranu zemlju Evrope na dve do četiri nedelje, gde se oni upoznaju sa kulturom, stanovništvom, arhitekturom i tradicijom odabrane zemlje.
Takođe, tokom ovog perioda mladi ljudi se upoznaju i sa drugim kulturama, jezicima i nacionalnostima pošto je cilj da se na svakom Letnjem univerzitetu nađu mladi iz različitih delova Evrope. U okviru Letnjeg univerziteta održavaju se i tematske radionice, koje zavise od vrste odabranog univerziteta.
Svaki univerzitet ima i svoju temu, pa tako učesnici mogu da uče da kuvaju nacionalna jela zemlje u kojoj se nalaze, mogu da uče jezik ili da se bave određenim sportskim aktivnostima i sl.
Ove godine postoje dva univerziteta na kojima se uči jezik, to su Aachen, na kom se uči nemački jezik, i univerzitet u Madridu, gde će se učiti španski. Ovakvi univerziteti omogućavaju najmanje 18 sati učenja jezika nedeljno.
Oficijalni jezik svih ostalih univerziteta je engleski, dok je izuzetak univerzitet u Aachen-u, gde se ceo program odvija na nemačkom jeziku.
Više o Summer University programu možete saznati na sajtu AEGGE lokalne grupe iz Novog Sada i na oficijalnom sajtu Summer University programa za 2016. godinu.
Krajnji rok za prijavu je 25. april!

Podeli