Tribina – Biraš kako komuniciraš

Zračenje mobilnih telefona i baznih stanica nezaobilazna je tema čoveka koji koristi moderne tehnologije današnjice. Mladi, kao najveći korisnici mobilne telefonije i ostalih uređaja za komunikaciju, su najviše izloženi negativnom uticaju zračenja usled nepravilne upotrebe mobilnih telefona.

Tribina biraš kako komuniciraš

Telekom Srbija je u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, pokrenuo društveno odgovornu kampanju Biraš kako komuniciraš, kako bi se javnost inforimisala i edukovala o ovoj temi.

Biraš kako komuniciraš

Tema: Edukacija mladih o pravilnom korišćenju mobilnih telefona
Gde: Velika sala, Studentskog kulturnog centra, Kralja Milana 48, Beograd
Kad: Četvrtak, 24. mart u 18:00h
Govornici: 

  • mr Milica Popović, šef službe za planiranje mreže u Telekomu Srbija,
  • mr Mladen Koprivica,  Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Na tribini Biraš kako komuniciraš, učesnici će imati priliku da čuju koji su izvori elektromagnetnog zračenja, kako da smanje svoju izloženost zračenju pravilnom upotrebom uređaja i šta zapravo više zrači, bazna stanica ili mobilni telefon.

 

 

Podeli