„Tuga u kamenu“ Momčilo Nastasijević

Zatvorena pesma, Stefan Malarme, prva i poslednja strofa su iste.
Jezički znaci, neiskazana tuga, tuga koja spaja nebo I zemlju. “Tuga u kamenu”, kamen rodne grude!

Sastavljena je od devet manjih pesama.
Pesnikova tuga je u rodnoj kobi, odnosno u kolevci koja ga odnjihala.
”Korenom u kamenu” sintagma koja ukazuje na to da je pesnik svestan da mora da ode, a da to ne želi.
Pokušavajuci da pobegne, sve dublje ostaje tu!

Konačno ima pravo na slobodu, ali sve ga zove da ostane i on to čini. Tada ugleda svetlosni luk nad svojim domovinom!

Podeli