Ugalj

Faktori koji utiču na kvalitet uglja:

–         Sadržaj vlage, smanjuje toplotnu moć, zavisi u kom stepenu su se ugljenisale biljke

–         Sadržaj pepela (sulfati, karbonati), smanjuje toplotnu moć.

–         Sadržaj sumopora, može biti u vidu sagorljivog i nesagorljivog (sulfata), nepoželjna supstanca jer deluje korozivno na mašine i uredjaje

–         Toplotna moć, pokazuje sadržaj energije, ovo je najvažnije svojstvo, izražava se u kj/kg

–         Asortiman (komad, kocka, orah, prah, nesortiran)

 

Faktori skladištenja:

–         vlaga, nemoželjni sastojak bilo kog goriva, pa i uglja. Ako se ugalj nalazi u blizini vlage, zapremina uglja se povećava, a ako se nalazi u podrumu gde je veća temperatura, vlaga odlazi i zapremina se smanjuje.

–         Vazduh – izložen na vazduhu podleže tihoj oksidaciji (C, H, S). Negativno deluje, ti elementi napuštaju ugalj i smanjuije se toplotna moć.

 

Propisi za skladištenje:

–         visina od 4m i pri tome treba kontrolisati temperaturu izmedju slojeva  vazduha, da ne bi došlo do samozapaljenja

–         sprečiti dovod toplote iz nekog drugog izvora i omogućiti odvod toplote iz skladišta

 

Prerada:

–         mehanička

–         hemijska

Cilj prerade je da se veštačkim gorivima dodaju nove osobine koje prirodna nemaju). Nastaju:

–         koks, nastaje pri suvoj destilaciji kamenog uglja. Zagrevanjem bez prisustva vazduha na temeraturi od 600-800 stepeni nastaje polu koks, a od 1000-1200 stepeni nastaje pravi koks(metalurški). Koks je srebrno sive boje, sagorevanjem daje pepeo, ima sumpora u sebi. Koristi se kao gorivo za visoke peći (dobijanje Fe), u livnicama za pretapanje metala, za proizvodnju gasa, sirovina hemijske sinteze. Toplotna moć je 33.000 kj/kg.

–         Ćumur nastaje suvom destilacijom drveta na temperaturi od 400 stepeni  i pri tome nastaju sporedni proizvodi (sirće, metanol, aceton, katran). Nema sumpora u sebi što je sjajno. Koristi se kao gorivo za roštilj, ne deluje sa mesom. Koristi se i za dobijanje aktivnog uglja (upija boju i miris), proizvodnju baruta, kao sastojak gasne maske. Toplotna moć oko 31.000 kj/kg

–          Briketi nastaju slepljivanjem čestica raznih goriva(koks,borove iglice, pamuk) na povišenoj temperaturi. Raznih je oblika, mase i veličine. Masa 100g-12kg, zavisi od namene. Gorivo za parne lokomotive, gorivo u keramičkoj idustriji. Toplotna moć oko 33.500 kj/kg.

Podeli