Uloga spoljnih faktora u nacionalnoj ekonomiji

Istorijski postoje tri velike društvene podele rada:

  1. izdvajanje stočarstva od zemljoradnje
  2. pojava zanatstva
  3. pojava trgovine (20. vek – najveći razvoj)

 

Početkom 20. veka – 70 milijardi $ obim spoljnotrgovinske razmene.

Krajem 20. veka – 7600 milijardi $ obim spoljnotrgovinske razmene.

 

Predmet spoljnotrgovinske razmene može biti: roba, usluga, kapital, radna snaga, tehnika i tehnologija.

 

Spoljna trgovinaa je deo prometa u kome se razmena obavlja izmedju subjekata različitih zemalja s tim što predmet kupoprodaje prelazi carinsku liniju i teritoriju zemlje, prodavca ili kupca.

 

Razvoj spoljne trgovine dovodi do:

–         rasta nacionalnog dohotka i drugačije raspodele

–         konkurentnost privrede je veća (kvalitet bolji, produktivnost rada veća, cene niže, način plaćanja, način transporta).

–         povećanje broja zaposlenih

–         raste profit preduzeća

 

Spoljna trgovina je izuzetno važna za privredni razvoj zemlje.

 

1992 – 1994, obim spoljnotrgovinske razmene pao 3x, društveni proizvod opao za 60%

Podeli