Umesto prijemnog za fakultet – velika matura

Generacija srednjoškolaca koja je 2017. godine krenula u prvi razred, prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, biće prva koja će fakultet upisivati bez polaganja prijemnog ispita. Pročitajte  u nastavku na koji će način oni upisivati fakultete.

jabuka na školskom stolu

Iako neće biti prijemnog, đaci će morati da polažu nacionalnu maturu. U Ministarstvu prosvete navode da se očekuje da ovaj predlog već krajem oktobra bude na dnevnom redu Skupštine Srbije.

Kako će izgledati polaganje mature?

U zavisnosti od srednje škole, zavisi i ‘vrsta’ mature – opšta matura, stručna i umetnička matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i specijalistički i majstorski ispit. Učenici stručnih i umetničkih škola koji žele da upišu studije iz neke druge oblasti moraju položiti određene predmete opšte mature, koje utvrdi visokoškolska ustanova. Opšta matura sastoji se od obaveznog i izbornog dela. Polagaće se:

  • maternji jezik,
  • matematika (oni koji imaju matematiku duže od dve godine)
  • treći će se birati sa Liste opšteobrazovnih predmeta(fizika, hemija, biologija, istorija, geografija, strani jezik i srpski kao nematernji jezik).

Ukoliko žele da prošire svoje mogućnosti pri upisu, učenici mogu polagati dodatne predmete  koje nisu polagali u okviru obaveznog dela. Kada položi maturu, učeniku se izdaje dokument sa kojim on može da upiše fakultet bez polaganja prijemnog ispita, osim ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

A šta ako učenik završava trogodišnju srednju školu?

Završni ispit u trogodišnjem srednjem stručnom obrazovanju sadrži pisanu teorijsku pripremu za izradu praktičnog dela i praktični ispit. Đaci koji nakon završene trogodišnje škole žele da upišu visokoškolske ustanove, moraju da nadoknade četvrtu godinu školovanja redovnim ili vanrednim pohađanjem nastave četvrtog razreda obrazovnog profila koji je potreban za upis na željeni fakultet, u skladu sa zakonom.

Zašto se uvodi matura?

Cilj ovih promena jeste da se unapredi kvalitet srednjeg obrazovanja i omogući prohodnost učenicima na sledeće nivoe obrazovanja. Kao jedan od razloga uvođenja državnih matura navodi se to što praksa nije standardizovana i dovodi učenike u višestruko nepovoljnu situaciju – oni moraju da donesu odluku o tome šta će upisati i pre nego što znaju da li će imati dovoljno poena, a onima koji planiraju da polažu prijemni na više fakulteta, uvećavaju se obaveze, uloženo vreme i troškovi.

Ali, i kada upišu fakultet, mukama nije kraj,  tako da će im vredeti saveti za lako završavanje fakulteta.

Podeli