Upis u srednje škole – polaganje male mature i prijemni ispit

Na kraju osnovne škole, pored proslave male mature i kupovine haljina i odela, na red dolazi i polaganje male mature kako bi svaki mali maturant zvanično završio osnovno obrazovanje i ostvario sve kriterijume za upis u srednju školu.

Prijemni ispit za srednju školu je tvoj prvi veliki test koji moraš da položiš i ostvariš odličan učinak kako bi tvoji rezultati polaganja male mature bili na zavidnom nivou i kako bi tvoji bodovi za upis u srednju školu bili dovoljni da možeš da upišeš srednju školu po želji.

Testovi za polaganje male mature su se menjali kroz godine. Nekada su prijemni ispit za srednje škole polagali samo oni koji su želeli da upišu srednju školu i nastave svoje obrazovanje, danas, prijemni za srednju školu polažu svi učenici.

Pre nekoliko godina je uvedeno da testovi za prijemni ispit za srednju školu podrazumevaju srpski jezik, matematiku i kombinovani test, dok su ranijih godina testovi za prijemni nisu uključivali kombinovani test. U daljem tekstu saznajte sve što prijemni ispit za srednju školu uključuje, kao i kako da tvoja priprema za prijemni bude što učinkovitija.

Momak uči za ispit

Kako izgleda prijemni ispit za srednju školu?

Nećemo te lagati, polaganje male mature je uvek bilo stresno i uvek će i biti. Kako je prijemni za srednje škole važan događaj u životu svakog malog maturanta, vrlo je važno dobro ga uraditi, ostvariti dobre rezultate, i upisati željenu školu koja može mnogo da usmeri učenika u daljem obrazovanju i životu uopšte.

Međutim, ukoliko je priprema za polaganje male mature bila temeljna, nema razloga za brigu. Pozitivna trema je normalna, ponekad je čak i poželjna kako bi bili koncentrisaniji prilikom samog testa. Testovi za prijemni ispit za srednju školu nisu ništa drugo do veći kontrolni, koji su svi osnovci radili i polagali nebrojeno mnogo puta.

Prijemni ispit za srednju školu se radi isključivo hemijskom olovkom, dok tokom rada možeš da koristiš sva ostala pomagala koju su ti potrebna, poput grafitne olovke, gumice, lenjira, šestara, ali ne i kalkulatora.

Veoma je bitno da konačne odgovore napišeš hemijskom olovkom kako bi ti se odgovor važio i bodovao. Takođe, precrtan odgovor hemijskom olokvom se neće priznati, stoga budi pažljiv prilikom rada samih testova.

Prijemni ispit za srednju školu podrazumeva test iz srpskog jezika, test iz matematike i kombinovani test i traje tri dana. Kombinovani test je novina koja je uvedena u školstvo pre nekoliko godina. Ovaj test obuhvata istoriju, biologiju, geografiju, fiziku i hemiju. U nastavku pročitajte kako izgledaju testovi za prijemni za srednju školu.

Testovi iz srpskog jezika za prijemni

Srpski jezik je predmet koji se u osnovnim školama uči od prvog do osmog razreda, stoga ovaj test ne bi trebalo da ti bude isuviše težak ukoliko si redovno pratio na časovima. Pored gramatike i pravopisa, testovi iz srpskog jezika obuhvataju i književnost, odnosno pitanja koja su u vezi sa pročitanim lektirama i delima koja su se radila tokom dosadašnjeg školovanja.

Test sadrži 20 pitanja, otvorenog i zatvorenog tipa, a za njihov rad je predviđeno 120 minuta. Maksim poena koji se mogu otvariti na ovom testu je 13 poena. Pismo koje se mora upotrebljavati prilikom rada testa iz sprskog jezika je isključivo ćirilica. Upotreba skraćenica nije dozvoljena, osim ako se to ne traži u zadatku.

Rešavanje zadataka iz matematike

Testovi iz matematike za prijemni

Kao i test iz srpskog, i test iz matematika sadrži 20 zadataka i za rad je predviđeno 120 minuta. Ovaj test nosi maksimum 13 poena. Konačni odgovor, rešenja i posptupak rada moraju biti napisani hemijskom olovkom, pa ne zaboravi da podebljaš svoje odgovore na samom kraju, kada budeš siguran da si dobio tačan rezultat.

I matematika je predmet koji se uči od prvog do osmog razreda, pa ni ovaj test ne bi trebalo da bude težak svakome ko je redovno pratio na časovima i radio domaće zadatke, naravno uz dodatnu pripremu.

Kombinovani test na prijemnom

Kombinovani test obuhvata više predmeta koji su se učili četiri, tri ili dve godine tokom osnovnog obrazovanja. Ovaj test obuhvata istoriju, geografiju, biologiju, fiziku i hemiju, stoga je neretko ovo najteži test svim osnovcima, jer obuhvata više predmeta.

Test koji je kombinacija više predmeta sadrži 20 pitanja za čiji je rad predviđeno 120 minuta. Kombinovani test nosi 14 poena. Kao i kod polaganja srpskog i matematike, i kod kombinovog testa je potrebno svaki odgovor napisati hemijskom olovkom. Ovaj test sadrži pitanja i otvorenog i zatvorenog tipa, stoga pažljivo pročitaj svako pitanje pre rešavanja.

Kako izgleda bodovanje za prijemni ispit za srednju školu?

Maksimalan broj bodova koje možeš da poneseš iz osnovne škole je 100. Kada je u pitanju upis u srednju školu bodovi su ti prema kojima se učenici rangiraju i to prema broju ostvarenih bodova tokom školovanja i broju bodova sa prijemnog ispita. Maksimalan broj bodova ostvarenih uspehom je 60, dok prijemni ispit nosi 40 poena.

Za upis u specijalozovane srednje škole, prilikom rangiranja računaju se i bodovi koje su đaci stekli osvajanjem nagrada na nekom takmičenju na državnom ili međunarodnom nivou. Vrlo je bitno da imaš u vidu da se bodovi koji uključuju uspeh tokom školovanja uključuju prosek iz šestog, sedmog i osmog razreda.

Učenici imaju mogućnost da steknu i dodatne bodove, ukoliko su osvajali nagrade na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu, i to se boduje na sledeći način:

Međunarodna takmičenja:

  • Prvo mesto – 12 bodova
  • Drugo mesto – 10 bodova
  • Treće mesto – 8 bodova

Republička takmičenja:

  • Prvo mesto – 6 bodova
  • Drugo mesto – 4 bodova
  • Treće mesto – 2 boda

Ako se desi da je učenik osvojio veći broj nagrada iz istog predmeta, računa se ona nagrada na kojoj je osvojio više bodova, zato imaj to u planu, ukoliko želiš da upišeš gimnaziju ili neku jaču srednju školu, pa želiš da obezbediš sebi dodatne poene, koji nekada mogu značiti i upis u željenu srednju školu. Prilikom rangiranja učenika koji imaju isti broj poena, prednost dobijaju nosioci diplome “Vuk Karadžić”.

Natpis Test

Ko sve može da konkuriše za polaganje male mature?

Školovanje kroz srednjoškolsko obrazovanje mogu da nastave svi učenici koji završe osnovnu školu i polože prijemni, odnosno završni ispit. Pored srednjih stručnih škola, učenici se mogu opredeliti za veliki broj gimnazija različitih smerova, kao i za određen broj umetničkih škola, za čiji se upis ponekad prijemni ispit malo razlikuje, stoga se raspitajte na vreme o tome, ukoliko je srednja umetnička škola tvoj izbor.

Učenici koji su mlađi od 17 godina mogu da upišu srednju školu kao redovni đaci, dok oni stariji od 17 godina imaju šansu da obave upis u srednju, ali kao vanredni učenici. Srednja škola nije obavezna i njeno pohađanje nije propisano zakonom, ali je danas nužna iz više razloga, zato učite na vreme i upišite školu po želji.

Kako da tvoja priprema za prijemni za srednju školu bude odlična?

Prirema za prijemni ispit za srednju školu bi trebalo da traje tokom celog školovanja. Međutim, za polaganje male mature je neophodno dodatno se spremati, kako bi se ostvarili dobri rezultati koji su neophodni prilikom upisa u srednju školu.

Naime, pored redovnog učenja i vežbanja, pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za srednje škole je uglavnom deo redovnih časova, stoga je zasigurno da ćete biti deo toga.

Uprkos svemu tome, dodatna priprema za prijemni za srednju škola nije samo neophodna, nego je i vrlo preporučljiva. Ukoliko kreneš na vreme sa pripremom i vežbanjem, nema potrebe da brineš. Zbirke za prijemni su tu da ti pomognu, nastavnici da odgovore na sva pitanja, a ukoliko imaš još neku nedoumicu, uvek je moguće pronaći objašnjenja od drugara, putem interneta ili prilikom privatnih časova.

Mala matura oduvek ima dva značenja. Mala matura je proslava na kojoj devojčice sijaju u svojim maturskim haljinama, a dečaci u košuljama i sa modernim frizurama. Ali, ona obuhvata i prijemni ispit za srednju školu, koji vam neretko može odrediti naredne četiri godine života i usmeriti vas za ceo život. Zato, budite koncentrisani, učite na vreme i polaganje male mature će za vas biti samo još jedan u nizu kontrolni zadatak.

Podeli