Uskrs ili Vaskrs – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li je pravilno Uskrs ili Vaskrs, odgovor je: pravilno je oboje. Pojašnjenje zašto je tako nalazi se u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je ispravno i Uskrs i Vaskrs

Oblik Uskrs u saglasju je sa štokavskim sistemom i karakterističan je za stilski neutralni standard. Oblik Vaskrs, inače iz srpskoslovenske tradicije, svojstveniji je svečanijem i ekspresivnom stilu. Norma srpskog jezika prihvata oba oblika, te je pravilno reći:

Srećan Uskrs! 

Srećan Vaskrs!

Nadamo se da je vaša dilema da li se piše Uskrs ili Vaskrs razrešena, te da u budućnosti neće biti problema sa paralelnom upotrebom oba pravilna oblika.

Podeli