Uslov za budžet ostaje 48 ESPB

Skupština Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Zakon o visokom obrazovanju, prema kome će granica za budžet i naredne studentske godine biti 48 ESPB.

zakon i kazna

Za usvajajnje Zakona glasalo je 134 poslanika, niko nije bio protiv, a nije bilo ni uzdržanih.

Zakon predviđa formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privrede.

Osim toga, Zakon predviđa Nacionalno akreditaciono telo, što bi trebalo da omogući kvalitetniji proces akreditacije. Ovaj posao je do sada obavljala Komisija za akreditaciju.

Kritika izmena zakona od strane opozicije

Poslanici opozicije kritikovali su predložene izmene zakona smatrajući da će ovaj način akreditacije fakulteta dati ministru mnogo veća ovlašćenja i nadležnosti, te da će se akreditacija obavljati prema političkoj liniji.

Podsećamo da je u maju održana javna rasprava o nacrtu novog Zakona o visokom obrazovanju, ali predstavnici Ministarstva nisu usvojili nijednu primedbu, niti sugestiju prisutnih studenata i profesora.

Zakonom se predviđa uvođenje studija uz rad koji će studentima omogućiti sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta.

Ove izmene zakona nastavljaju dalju komercijalizaciju obrazovanja i prilagođavanje tržištu, koje je Vlada ranijih godina najavljivala.

Protiv ovakvih vrsta izmena Zakona izrazito su bili studenti koji su bili prisutni na javnoj raspravi, rekavši da fakulteti nisu firme koje treba da zarađuju, već ustanove koje obrazuju.

Sa druge strane, studenti su sve nezadovoljniji uslovima studiranja, pa septembar i oktobar ponovo obeležavaju protesti. Oni su usmereni i protiv fakulteta i protiv Ministarstva.

Kako kažu studenti, fakulteti proizvoljno tumače uredbe Ministarstva, dok Ministarstvo selektivno primenjuje sistem Bolonje, na ekonomsku štetu studenata.

Studenti trenutno mogu da odahnu, jer dugo najavljivana odluka da će uslov za budžet biti 60 ESPB, ni ove godine nije primenjena, ali ne treba da zaborave da samo samoorganizovanjem mogu da naprave veće izmene u obrazovanju, koji će ići u korist njima i narednim generacijama.

Podeli