Ustvari ili u stvari – Kako se piše

Odgovor na jezičku nedoumicu da li se piše ustvari ili u stvari, glasi: u stvari. U nastavku teksta objašnjavamo zašto je to slučaj. 

Objašnjenje zašto se piše u stvari

Norma sprkog jezika propisuje da se ne pišu spojeno predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustaljenim priloškim izrazima, često čak i akcenatski objedinjenim: u stvari, u suštini, u zao čas, u stopu, u susret, u potpunosti, bez prestanka, na primer, do malopre i sl.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše ustvari ili u stvari, te da u budućnosti neće biti problema u vezi sa pisanjem pravilnog oblika.

Podeli