Uvo ili uho – Kako se piše

Na pitanje da li se piše uvo ili uho, odgovor glasi: pravilno je oboje. U nastavku objašnjavamo kako je do toga došlo. 

Objašnjenje zašto je pravilno oboje

Pravopis srpskoga jezika propisuje kao potpuno ravnopravne oblike uvo i uho. Promena reči uvo može glasiti:

 

  • uvo, uva, uvu, uvo, uvo, uvom, uvu
  • uvo, uveta, uvetu, ovo, uvo, uvetom, uvetu

 

Promena oblika uho glasi ovako:

 

  • uho, uha, uhu, uho, uho, uhom, uhu

Nadamo se da vam je razjašnjena dilema da li se piše uvo ili uho, te da neće biti problema ni u pisanju ovih oblika, jer su oba pravilna.

Podeli