Uvoz i izvoz robe

Značaj: podmirivanje tražnje, priliv deviza

Obavljaju ga oni koji su registrovani da obavljaju uvoz i izvod (spoljno trgovinsko preduzeće)

Uvoz se obavlja na 3 načina:

 • u svoje ime za svoj račun
 • u svoje ime za tuđ račun
 • u tuđe ime za tuđ račun

Ako su u zemlji uvoz i izvoz slobodni važi princip liberalne trgovine. Ali nije liberalna postoje ograničenja:

 • kvote
 • kontingenti
 • devize.

Sistem reciprociteta („kako oni prema nama tako i mi prema njima“)

Uvozna kalkulacija:

   1) faktura inostranih dobavljača
+ 2) troškovi u inostranstvu
= 3) vrednost robe na granici
+ 1) carina i PDV
+ 2) troškovi uvoza
+ 3) opšte troškove
= 4) NV uvezene robe
+ 5) marža
= 6) PV robe

Dokumentacija vezana za uvoz i izvoz:

 • zaključak
 • prijava
 • akreditiv (kojima plaćamo ino dobavljačima)
 • fakture
 • uvozna/izvozna carinska deklaracija

Podeli