Vladavina kralja Petra Karadjordjevića

Novi vladar Petar Karadjordjević, vlada od 1903. – 1921. Karadjordjev unuk. Kralj Jugoslavije tj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Njegova vladavina počinje majskim prevratom, kada je ubijen poslednji Obrenović. Poslanici odredjenih država se bune protiv krvavog prevrata. Par meseci Srbija bez vladara. Petar čovek u poznim godinama, živeo u Francuskoj dok ga narodna skupština nije zvala za kralja. Ovo je nastavak vladavine Karadjordjevića i završni period.

Petar I je sin kralja Aleksandra. Koščata figura, veoma mršav, krajnje siromašan i jednostavan čovek. Možda najobožavaniji vladar, najveći ugled u narodu. Zvali su ga „čika Pera“, familijaran odnos prema narodu. Bio je veoma štedljiv. Stalo mu je da očuva ugled u narodu, nije bilo skandala, pronevera.

1912. skupština raspravlja o budžetu, nastaje žestoka rasparava u skupštini. Dimitrije Tucović i njegova stranka protestuju zbog stavke za izdržavanje vladara koja je uvećana. Lično kralj petar nakon toga odlazi kod Tucovića i govori da deo apanaže ide za vojni budžet i da se zbog toga povećava.

Dogadjaju se velike promene pod Petrovom vlasti, nije bilo više apsolutizma, vraćen je čuveni ustav iz 1888. parlamentarno demokratska država, slobodna štampa, rob koji stupi na tlo Srbije postaje slobodan, pone političke slobode, skupština osnovni noslilac vlasti dok je vlast vladara veoma ograničena. I ono malo vlasti što je imao, Petar nije koristio. Promena spoljne politike, napuštena je austrofilska spoljna politika.

1905. Srbija i Bugarska sklapaju carinsku uniju, da bi podstakli ekonomski razvoj, ovime je Srbija prekršila tajnu konvenciju. Kažnjavanje srba, uvodjenje ekonomskog embarga, ekonomske sankcije, Austrougarska je zabranila uvoz srpskih proizvoda u Austriju. Srpska vlada drži do sebe i zabranjuje uvoz Austrijskih proizvoda. Time počinje carinski rat koji traje od 1906. do 1911. godine. Austrougarska je bila gotovo jedini izvozni partner Srbije. 84% izvoza ide u Austriju, to je skoro 4/5. Srbija slabi, ali samo godinu, dve kasnije, osvaja nova tržišta preko Bugarskih i Grčkih luka. Iz carinskog rata Srbija izlazi kao pobednik. Austrougari ne ostvaruju svoj cilj, vraćajne Srbije austrofilskoj spoljnoj politici. Ostaju samo vojna sredstva da se postigne ono što nisu uspeli ekonomskim, političkim i drugim pritiscima.

 

Podeli