Vladimir Majakovski biografija

„Oblak u pantalonama“
Futurista, rođen u selu u Gruziji 1893-1930.
Presnik revolucije.

Ljilja Brik je žena kojoj je posvetio sva dela.

Prodoran, markantan, visok, krupan, gromoglasan.
Deklamovao je svoja dela gde god je stigao.
Studira slikarstvo i vajarstvo.

Drame: “Stenica”, “Hladan Tuš”.

„Dođite u kafanu da se naučite“.
prilog + 4 dela – tetraptih.
U podnaslovu stoji tetraptih (4 krila ikona).
Prvobitan naziv poeme “13. apostol”, sam pesnik je 13. apostol.

Poema predstavlja obračun sa dotadašnjim sistemom mišljenja i vrednosti!

Dole vaša ljubav, umetnost.
Poredak, religija.

Pesnik je lirski junak, buntovnik, a i nežni lirik, osetljivog srca-
Futuristi su doneli mnoge promene, veća sloboda u umestnosti.
Promene u religiji.

Pesma je monolog.
Motiv iščekivanja budi igru nerava!
Glavna slika je Marijin dolazak.
Uzrok pesnikove patnje, Marija nije odgovorila na njegovu ljubav.

Tabu teme današnjice.

Romani: “Koštana”, Nečista krv.

Podeli