Tagovano: volontiranje

0

Od studenta / volontera očekuje se da pripremi kreativne i interaktivne sesije i radionice za učenike, kako bi oni na što bolji način razumeli predavanja.

Više