Vrste država prema odnosu njihovih glavnih elemenata

 

-Borba elemenata kroz istoriju

Tipične

  • uravnotežen odnos elemenata

Atipične

 

  • Sveta Gora(samostalna uprava u srednjem veku, ustav 972.) – Raspolaže svim elementima države, ali ne na uobičajen način.
  • Vatikan/Papska država
  • Prividi država(Monako,San Marino, Andora)
  • Nedovršene države(SFRJ – pravo na nulifikaciju; SSSR – pravo na secesiju; Palestina ; EU)

Podeli