Tagovano: vrste reči

1

R je nosilac između dva sloga kada se nađe: između dva suglasnika ili iza samoglasnika.…Više