Work IT, Global IT, DO IT!

Studentska organizacija AIESEC po četvrti put ove godine organizuje projekat ‘’DoIT’’. Ovim projektom želimo da omogućimo studentima i diplomcima da napreduju i steknu praktično iskustvo u oblasti IT sektora, radeći u nekim od priznatih domaćih kompanija ove sfere, a onda i u inostranim kompanijama. Ovo je idealna prilika za sve entuzijaste u svetu informacionih tehnologija da se stručno oprobaju i aktivno doprinesu svom profesionalnom razvoju.

moamk i devojka stoje

‘’DoIT’’ je projekat edukativnog karaktera, i namenjen je studentima završnih godina i diplomcima. Koncipiran je  u dva ključna segmenta tako da će studenti u prvom segmentu uz mentorsku podršku stručnjaka imati priliku da iskuse tromesečni, praktični rad u nekoj od kompanija učesnica na projektu gde će unaprediti svoje veštine i znanja u oblastima IT sektora poput Software Development, Web Development, Mobile Application, Java Front End Developer, Back End Java Developer itd.

Drugi segment, ujedno i najvažniji za svakog studenta koji želi da se istakne i diferencira na tržištu rada i oseti kako je to raditi ovaj posao u internacionalnom okruženju, odnosi se na nastavak praktičnog iskustva u inostranoj IT kompaniji putem Global Talent programa – programa plaćenih profesionalnih praksi u inostranstvu. Ovaj drugi segment povezuje projekat ’’DoIT” sa Global Talent programom i neophodan je deo u celom konceptu koji učesnici projekta prolaze jer predstavlja afirmaciju prakse u domaćoj kompaniji.

Ostavlja se mogućnost studentima koji ne prođu selekciju za domaću praksu da učestvuju u drugom segmentu i budu korak bliže profesionalnoj karijeri u inostranstvu u nekim od najrazvijenijih kompanija sveta.

Kompanije koje su prepoznale ovaj projekat kao priliku da pruže studentima, koji su pri kraju svojih studija u oblasti informacionih tehnologija, priliku za usavršavanje su ’’Mikrokomerc’’, ’’Stada IT Solutions’’, ’’Toschas Labs’’ i ’’MEDIAWORKS’’. Projekat je podržan i od strane studentske organizacije ESTEEC na Elektrotehničkom fakultetu, kao i od Računarskog fakulteta gde se učešće na ovom projektu računa u relavantne ESP bodove.

Realizacija projekta počinje svečanim otvaranjem 18. oktobra, na kome će se kompanije učesnice obratiti svojim budućim praktikantima. Prijave za učešće na projektu su otvorene do 16. oktobra. Svi zainteresovani studenti mogu da popune ovu PRIJAVU  i biće kontaktirani za dalji proces. Više informacija o projektu na http://aiesec.org.rs/projekti/doit/

 

Podeli