Žak Prever biografija

Predgovor – Danilo Kiš.

Nadrealistički pokret – manifest nadrealizma – Andre Bretol.

Pobuna je jedini tvorac svetlosti, a ta svetlost može da se spozna kroz 3 načina:

  • poeziju,
  • ljubav – predgovor  ovde stavlja,
  • slobodu.

Anarhičan odnos prema sintaksi – ne postoje znaci.
Bezvlasće; period bez pravila – interpunkcija – da misli ne budu zaokupljene znacima!
Približava se govornom jeziku i argolu – nargon;
pisao je balade, šansone.
Mnogi ističu da je poslednji narodni pesnik Fran.knjiž. i začetnik nove Fran. poezije koja se razvija naporedo sa hermetičkom  poezijom (zatvorenom p.) – poezija koju malo ljudi razumeju:

Teme: ljubav prema Parizu i melanholija rastavljenih ljujbavi.
“ŽIVETI SVOJ ŽIVOT” moralna poruka!
Pisao je scenarija za filmove:”Deca raja”, “Dan se radja”.
Kinoteka se nalazi u Kosovskoj ulici.
“Barbera” najpoznatija pesma.

Podeli