adl adl

Zlatna medalja za MEF fakultet na Sajmu obrazovanja u Novom Sadu

2

Pred maturantima je najvažnije pitanje nakon odluke da studiraju jeste koji fakultet odabrati. Kako bi svako ko želi da bude visokokvalifikovan uz to bio i konkurentan u poslovnom okruženju, neophodno je da se izdvoji i profesionalnim veštinama i da poseduje ne samo naučno već i praktično znanje, odnosno, znanje koje ume da primeni u realnim poslovnim okolnostima. Upravo takvo obrazovanje nudi MEF, fakultet koji je u martu odlikovan zlatnom medaljom na Sajmu obrazovanja u Novom Sadu.

Zlatna medalja za MEF na Sajmu Obrazovanja u Novom Sadu 2018

Zlatna medalja za MEF

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) je na Sajmu obrazovanja „Putokazi“, održanog u martu 2018. godine u Novom Sadu u kategoriji visokoobrazovnih ustanova odlikovan Velikom zlatnom medaljom i Diplomom.

U ime MEF fakulteta eminentno priznanje primila je doc. dr Tatjana Janovac. Peharom je odlikovan i matični univerzitet MEF-a, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu u čije ime je nagrada uručena rektoru Univerziteta, prof. dr Mirku Kuliću.

Nastava usklađena sa zahtevima poslovnog okruženja

MEF fakultet je savremena institucija znanja, nastava je usklađena sa zahtevima poslovnog okruženja i savremenim tendencijama u biznisu. Na MEF-u studenti stiču znanje primenjivo u praksi putem interaktivnih predavanja, stručnih praksi u brojnim kompanijama s kojima Fakultet ima saradnju kao i putem različitih vidova obuka i seminara.

Osim ključnih zakonitosti u svakoj nauci koja se aktuelizuje na studijskim smerovima, studenti se edukuju i u poslovnim veštinama pregovaranja, sklapanja saradnji, brendiranja kompanije, preduzetništva i time su nakon diplomiranja osposobljeni za siguran posao.

Profesorski kadar i nastavni kolektiv MEF-a čine predavači s visokim naučnim kompetencijama i bogatim iskustvom u privredi, te mentorskim pristupom usmeravaju studente u skladu s njihovim afinitetima.

Male grupe za efektivnije obrazovanje svakog studenta

Nastava se izvodi u malim grupama čime se doprinosi efektivnijem obrazovnom razvoju svakog studenta. Predavanja se izvode u modernim kabinetima, a studentima su 24 časa denevno dostupna sva predavanja – putem studentske platforme, a pristup je moguće učiniti i s tableta, pa čak i mobilnog uređaja.

MEF budućim studentima omogućava upis na tri smera:

  1. MENADžMENT I BIZNIS
  2. EKONOMIJA I FINANSIJE
  3. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Posebno inventivan studijski program jeste i DLS (Distance Learning System) – STUDIJE NA DALjINU.

Svi studijski programi i na osnovnim i na master akademskim studijama su akreditovani i diploma je priznata svugde u svetu. Navedene moderne metode učenja koje sprovodi ova visokoobrazovna institucija prepoznate su i potvrđene i odličjem ovogodišnjeg Sajma obrazovanja u Novom Sadu.

Komentari2 коментара

  1. Cestitke. Privatni fakulteti u nasoj zemlji su na losem glasu, sto i razumem jer ih mnogi upisuju zbog olaksica, manjeg maltretiranja itd, ali zaista imaju dobar program, nastavni kadar, mogucnosti, koje se PO ZELJI mogu iskoristiti.

  2. Privatni fakulteti imaju dobre programe, često i dobre profesore, ali nažalost vrlo često i loše učenike, pa je konkurencija među njima slaba i samim tim mnogo se lakše sve završava, da ne pričamo o tme kako je moguće sve platiti.

Ostavite komentar