Zlatna medalja za MEF fakultet na Sajmu obrazovanja u Novom Sadu

Pred maturantima je najvažnije pitanje nakon odluke da studiraju jeste koji fakultet odabrati. Kako bi svako ko želi da bude visokokvalifikovan uz to bio i konkurentan u poslovnom okruženju, neophodno je da se izdvoji i profesionalnim veštinama i da poseduje ne samo naučno već i praktično znanje, odnosno, znanje koje ume da primeni u realnim poslovnim okolnostima. Upravo takvo obrazovanje nudi MEF, fakultet koji je u martu odlikovan zlatnom medaljom na Sajmu obrazovanja u Novom Sadu.

Zlatna medalja za MEF na Sajmu Obrazovanja u Novom Sadu 2018

Zlatna medalja za MEF

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) je na Sajmu obrazovanja „Putokazi“, održanog u martu 2018. godine u Novom Sadu u kategoriji visokoobrazovnih ustanova odlikovan Velikom zlatnom medaljom i Diplomom.

U ime MEF fakulteta eminentno priznanje primila je doc. dr Tatjana Janovac. Peharom je odlikovan i matični univerzitet MEF-a, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu u čije ime je nagrada uručena rektoru Univerziteta, prof. dr Mirku Kuliću.

Nastava usklađena sa zahtevima poslovnog okruženja

MEF fakultet je savremena institucija znanja, nastava je usklađena sa zahtevima poslovnog okruženja i savremenim tendencijama u biznisu. Na MEF-u studenti stiču znanje primenjivo u praksi putem interaktivnih predavanja, stručnih praksi u brojnim kompanijama s kojima Fakultet ima saradnju kao i putem različitih vidova obuka i seminara.

Osim ključnih zakonitosti u svakoj nauci koja se aktuelizuje na studijskim smerovima, studenti se edukuju i u poslovnim veštinama pregovaranja, sklapanja saradnji, brendiranja kompanije, preduzetništva i time su nakon diplomiranja osposobljeni za siguran posao.

Profesorski kadar i nastavni kolektiv MEF-a čine predavači s visokim naučnim kompetencijama i bogatim iskustvom u privredi, te mentorskim pristupom usmeravaju studente u skladu s njihovim afinitetima.

Male grupe za efektivnije obrazovanje svakog studenta

Nastava se izvodi u malim grupama čime se doprinosi efektivnijem obrazovnom razvoju svakog studenta. Predavanja se izvode u modernim kabinetima, a studentima su 24 časa denevno dostupna sva predavanja – putem studentske platforme, a pristup je moguće učiniti i s tableta, pa čak i mobilnog uređaja.

MEF budućim studentima omogućava upis na tri smera:

  1. MENADžMENT I BIZNIS
  2. EKONOMIJA I FINANSIJE
  3. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Posebno inventivan studijski program jeste i DLS (Distance Learning System) – STUDIJE NA DALjINU.

Svi studijski programi i na osnovnim i na master akademskim studijama su akreditovani i diploma je priznata svugde u svetu. Navedene moderne metode učenja koje sprovodi ova visokoobrazovna institucija prepoznate su i potvrđene i odličjem ovogodišnjeg Sajma obrazovanja u Novom Sadu.

Podeli