5 najznačajnijih antičkih lokaliteta u Srbiji

Godina koja je počela je vrlo važna za vaskoliki hrišćanski svet a naročito za Srbiju i grad Niš. Naime u 2013. se obeležava vrlo značajan jubiljej: 17 vekova od donošenja „Milanskog edikta“. A kako je donosilac edikta, car Konstantin Veliki bio rođen u Nišu, onda je i logičan izbor grada-domaćina.

kalemegdan

Ovaj zakonski akt je značajan jer je omogućio hrišćanima da javno ispovedaju svoju veru i ne trpe nikakve posledice zbog toga.

Donošenje ovakvog zakonskog akta je, zapravo trebalo da unese mir u Rimsko cartsvo, jer su hrišćani bili izuzetno rašireni, dok su neki od njih zauzimali vrlo visoke pozicije u društvu.
Granica nekadašnjeg Rimskog carstva prema istoku je bila, pretpostavlja se na mestu današnje teritorije Srbije, a tadašnje Donje Panonije i Gornje Mezije. Ove pokrajine su nikle uz vojna utvrđenja koja su podignuta kako bi sačuvali granicu.

Upravo iz tog razloga na teritoriji naše zemlje postoje brojni antički lokaliteti. A na teritoriji današnje Srbije je rođeno čak 17 rimskih imperatora. Jedan od njih je bio i pomenuti car Konstantin Veliki.

Među mnogim antičkim lokalitetima, izdvojićemo 5 najznačajnijih.

1. Naissus

U bogatom predgrađu nekadašnjeg Naisusa, Medijani, car Konstantin Veliki je podigao impresivnu palatu. U palati je postojao i vodovodni sistem, upotpunjen toplim kupatilom. Čitava palata je bila ukrašena mermerom, freskama, a podovi palate su bili ukrašeni mozaikom.

2. Singidunum

Rimljani su na tle današnjeg Beograda došli, kako se pretpostavlja u 1. veku pre Hrista. Dotle su to područje naseljavali Kelti.

Prema postojećim istorijskim podacima, Singidunum dostiže svoj vrhunac 86. godine naše ere.

Današnju Beogradsku tvrđavu u Gornjem gradu na Kalemegdanu je, pretpostavlja se podigla Flavijeva IV legija. Uz to, još jedna građevina se vezuje za ovaj period mada se ne zna sa sigurnošću da li je podignut u doba kada su današnji Beograd naseljavali Rimljani, a to je „Rimski bunar“. Ipak, verovatnija je tvrdnja da je nastao u srednjem veku, a obnovljen početkom 18. veka

3. Felix Romuliana

U današnjem Gamzigradu nekada davno je postojala velelepna palata Galerija Valerija Maksimilijana, rimskog imperatora.

Kako je car želeo da ostavi nešto svom rodnom mestu, tako je odlučio da to bude „Felix Romuliana“.

Pretpostavlja se da je građena na prelazu iz 3. u 4. vek. Krase je brojne freske i mozaici izuzetne lepote.
Uz to, „felix Romuliana“ je jedan od najbolje očuvanih lokaliteta, pa je uvršten na UNESKO-vu listu svetske kulturne baštine.

4. Sirmium

Na mestu današnje Sremske Mitrovice bio je u 1. veku naše ere grad koji je svoj vrhunac dostigao krajem 3. veka, kada je postao jedna od ukupno četiri prestonice čitavog Rimskog carstva.

U okolini Sirmijuma je rođeno čak 10 rimskim imperatora.
Makon Rimljana, Sirmijum osvajaju Goti, a potom s vremena na vreme i Huni.

5. Iustiniana Prima

Na mestu nekadašnjeg grada Justinijana Prima, danas je nazvan Caričin grad.
Prvobitni naziv je dobio po caru Justinijanu, a pretpostavlja se da je osnovan 535. godine, kao prestonica rimske pokrajine Ilirik.

Arheološki lokalitet „Caričin grad“ se nalazi nadomak Leskovca.
Čitav lokalitet je posebno interesantan, jer posetioci mogu da vide kakva je bila hrišćanska arhitektura u prvoj polovini 6. veka. Na ovom lokalitetu je moguće videti arhitektonske elemente, poput: zaštitnih zidova, akvadukta, bazilika i ulica sa kolonadama.

Podeli