“Albatros” Šarl Bodler

Albatros je ptica južnih mora sa rasponom krila od 2,5 m; brz, izdržljiv letač…prekrasan ; “knez oblaka”, silna ptica “kralj azura – ptica u letu <=> pesnik dok stvara! Tihi pratilac lađa. Pesnik poredi sebe i albatorsa; on dok stvara, oseća se silno, baš kao albators kad uzleće.
Pesnici su ovde prikazani kao neshvaćeni, kao predmet rugla.
Mornari – dokoni; iz dosade love ove prelepe ptice – muče ih, ismevaju,
albators na zemlji – smešan, jadan “zemlji nevičan”.

Podeli